Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/13521
Title: Çeşitli mikroalglerin karotenoid içeriklerinin kromatografik/spektroskopik yöntemlerle araştırılması ve ekstrakte edilecek karotenoidlerin antioksidan aktivetelerinin akış enjeksiyon analiz sistemiyle belirlenmesi
Authors: Eroğlu, Ahmet Emin
Conk Dalay, Meltem
Erdoğan, Ayşegül
Keywords: Karotenoidler
Mikroalgler
Ekstraksiyon
Akış enjeksiyon sistem
Publisher: TÜBİTAK - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Abstract: Mikroskobik canlılardan mikroalgler önemli enerji kaynaklarındandır. Pigment ve antioksidan kaynağı olan karotenoidler mikroalgler tarafından üretilen ürünlerdendir; sağlık amaçlı ve doğal renklendirici olarak kullanılırlar. Çeşitli karotenoidlerin üretilmesi için yeni tür organizmaların bulunması özel bir önem kazanmıştır. Karotenoidlerin analitik olarak kullanılması izolasyonuna yönelik yöntemlerin geliştirilmesini de gerekli kılar. Bu çalışmada, karotenoidlerin mikroalgler tarafından biyolojik yollarla üretimi, ürünlerin karakterizasyonu ve derişimlerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla, mikroalglerden (Prochlorococcus sp., Scenedesmus protuberans and Nitzschia sp.) karotenoidlerin biyosentezi ile elde edilen karotenoidlerin içerik ve seviyeleri belirlenmiştir. Bazı mikroalglerin farklı stres koşullarında daha fazla karotenoid ürettikleri bilinmektedir. Bazı karotenoidler ise sadece stres koşullarında üretilmektedir. Dolayısıyla, seçilen mikroalglerden yüksek miktarlarda veya yeni karotenoidlerin üretilebilmesi için kültür koşulları optimize edilmiştir. Liyofilize edilen mikrolagler çeşitli organik çözgenlerle ekstrakte edilmiş ve karotenoid içerikleri, yüksek performans sıvı kromatografi (HPLC), sıvı kromatografi-kütle spektrometri (LC-MS) gibi diğer kromatografik teknikler ve UV-görünür bölge spektrometri ile belirlenmiştir. Çalışmada kullanılan yeşil mikroalglerde (Prochlorococcus sp.’de 2.54 mg/g ve Scenedesmus protuberans’da 2.45 mg/g) yüksek miktarda lutein, kahverengi mikroalgde (Nitzschia sp.) ise yüksek miktarda fukoksantin (6.58 mg/g) bulunmuştur. Çoğu mikroalg türü stres koşullarında biyosentez mekanizmalarını değiştirmektedir. Bu nedenle, farklı azot kaynakları, oksidatif stres koşulları ve farklı ışık kaynaklarının yeşil mikroalglerde bulunan lutein, kahverengi algde ise fukoksantin miktarına olan etkisi araştırılmıştır.
URI: https://hdl.handle.net/11147/13521
Appears in Collections:Chemistry / Kimya
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
document.pdfProject File2.37 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

102
checked on Jul 22, 2024

Download(s)

86
checked on Jul 22, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.