Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/13525
Title: Polioksometallerin (Metal= Mo, V, Ti, Nb) katı hal koordinasyon kimyası: Organodiamin gruplarıyla şekillendirilen açık kristal yapılı polioksometalfosfatların hidrotermal sentezi ve tek kristal yapılarının aydınlatılması
Authors: Emirdağ Eanes, Mehtap
Keywords: Polyoxometallat
Hidrotermal sentez
Organik-anorganik melez materyaller
Vanadatlar
Issue Date: 2012
Publisher: TÜBİTAK - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Abstract: Katı hal yapısına sahip metal oksitler kataliz, absorpsiyon, moleküler elektronik, optik materyaller ve seramik alanlarındaki uygulamalarından dolayı anorganik materyaller içinde önemli yer tutmaktadır. Yeni oksit malzeme tasarımı için kullanılan yaklaşımlardan birisi anorganik mikro yapıların organik moleküllerle modifiye edilerek komplike melez malzemelerin oluşturulmasıdır. Bu projede metal oksit yapılarını organik moleküllerle bir araya getirerek malzeme bilimi, koordinasyon kimyası ve katı hal kimyasının uygulamalarından yola çıkarak hazırlanan sentetik bir yaklaşımla, özellikle yapısal çeşitlilik gösteren fosfat grubuyla birlikte vanadyum ve tungsten geçiş metalleri ile etilendiamin, piridin, 2,2’-bipridin ve 4,4’-bipridin grupları içeren organik-inorganik melez yapılar sentezlenmiştir. Hidrotermal metotla sentezlenen maddelerin tek kristal verileri toplanarak yapıları aydınlatılmıştır. Farklı türde kristal yapı gösterdikleri için sentezlenen maddeler vanadyum içeren ve tungsten içeren olmak üzere iki gruba ayrılabilir.
URI: https://hdl.handle.net/11147/13525
Appears in Collections:Chemistry / Kimya
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
document.pdfProject File5.83 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

42
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

8
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.