Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/13538
Title: Oksomolibdentrispirazolborat bileşiklerinin susuz ve sulu ortamlarda anilin ve fenol türevleriyle reaksiyonları
Authors: Topaloğlu Sözüer, Işıl
Günyar, Alev
Keywords: Oksomolibdentrispirazolborat bileşikler
Anilin türevleri
Fenol türevleri
Publisher: TÜBİTAK - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Abstract: Bu projenin birinci kısımında oxo-Mo(VI) bileşiğinin, [MoTp*(O)Cl2] (Tp*= 3,5-dimetil pirazol borat) H2NC6H4X (X = OEt, OPr-n) ve H2NC6H5 ile hem sulu nemde susuz ortamlarda anilin ve fenol türevleriyle reaksiyonları gerçekleştirilmiştir. Sulu ortamdaki reaksiyonların hepsinde daha önceden literatürde verilmiş olan [{MoTp*(O)Cl}2(//-O)J (Miller, 2002) bileşiği elde edilmiştir. Susuz ortamlarda anilin türevleriyle reaksiyonlar sonucu elde edilen bimetalik Mo-O-Mo içeren bileşiklerin spektroskopik yöntemlerle yapılan aydınlatılmış ve bileşikler üzerinde elektrokimyasal çalışmalar yapılmıştır. Fenol türevleriyle olan reaksiyonların verimleri çok düşük olduğundan devam edilmemiştir. Projenin ikinci kısımında ise çözgen ile stabilize edilmiş okso-molibden(VI), MoO2Cİ2(THF)2, bileşiğinin önce bir oksijen atomunun PPh3 ile oksijen atom transfer (OAT) reaksiyonuyla uzaklaştınlması sonucu elde edilen okso-molibden(IV) bileşiğinin bazı azot donoru ligandlarla reaksiyonlan üzerinde çalışılmıştır. Bu çalışmalardan elde edilen bileşikler ^-NMR, 13C-NMR, FTIR, spektroskopi yöntemleriyle karekterize edilmeye çalışılmıştır.
URI: https://hdl.handle.net/11147/13538
Appears in Collections:Chemistry / Kimya
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
document.pdfProject File756.02 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

84
checked on Jul 15, 2024

Download(s)

32
checked on Jul 15, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.