Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/13556
Title: Polimerlerin transport özelliklerinin gravimetrik yöntemle ölçülmesi
Authors: Alsoy Altınkaya, Sacide
Tıhmınlıoğlu, Funda
Yürekli, Yılmaz
Keywords: Metil metakrilat
Difüzyon
Çözünürlük
Issue Date: 2003
Publisher: TÜBİTAK - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Abstract: Bu çalışmanın amacı ülkemizde oldukça yaygın bulunan sektörlerden biri olan boya sektöründe kullanılan metilmetakrilat bütilakrilat kopolimerinin kopolimerinin içinde metilmetakrilat monomerinin difüzyon katsayıları ve çözünürlüğünün ölçülmesi ve bu verilerden pratik bir korelasyon elde edilmesidir. Çalışmanın bir diğer amacı da bu korelasyonun türetilecek bir matematik model içinde kullanılarak boyada kalan monomerin havaya geçiş hızının ve monomerin havadaki konsantrasyonunun hesaplanmasıdır.
URI: https://hdl.handle.net/11147/13556
Appears in Collections:Civil Engineering / İnşaat Mühendisliği
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
document.pdfProject File11.96 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

76
checked on Feb 19, 2024

Download(s)

2
checked on Feb 19, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.