Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/13710
Title: Yazılım ürün hatlarında tam üründen özellik eksiltme yoluyla frklı ürün yapılandırmalarını otomatik üretme yöntemi
Other Titles: A method to automatically generate different product configurations by deducting features from the full product in software product lines
Authors: Öztürk Kaya, Dilek
Tuğlular, Tuğkan
Abstract: Yazılım ürün hattı (YÜH) karmaşık, büyük ölçekli ve ürün yapılandırması bakımından zengin yazılım sistemleri geliştirmek için gelelecek vadeden bir yaklaşımdır. Yazılım ürün hattındaki sayısı çok fazla olabilen ürün yapılandırmalarına ait modellerin otomatik elde edilmesi zaman ve maliyet kısıtları açısından oldukça önemlidir. Bu çalışmada, ürün modellerini daha üretken ve etkili şekilde elde edebilmek için, tam ürün modelinden, özellik eksiltme yoluyla farklı ürün yapılandırmalarına ait modelleri otomatik olarak elde etmeyi sağlayan bir yaklaşım önerdik. Önerilen yaklaşımı İçecek Otomatı YÜH, Banka Hesabı YÜH ve Öğrenci Yoklama Sistemi YÜH isimli üç farklı vaka çalışması üzerinde denedik. Özellik-bağımlılık ağacı ve dinamik kenar eşleme algoritması bu çalışmada önerilen özgün kavramlardır.
URI: https://doi.org/10.21205/deufmd.2023257318
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1153969
https://hdl.handle.net/11147/13710
ISSN: 1302-9304
2547-958X
Appears in Collections:Computer Engineering / Bilgisayar Mühendisliği
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
document.pdf1.4 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

28
checked on Apr 8, 2024

Download(s)

12
checked on Apr 8, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.