Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/13743
Title: An investigation of performance indicators for stage acoustics in music halls
Other Titles: Müzik salonlarında sahne akustiği başarım göstergeleri üzerine bir inceleme
Authors: Kuşcu, Duygu
Advisors: İlal, Mustafa Emre
Keywords: Music halls
Stage acoustics
Questionnaire
Measurements
Publisher: 01. Izmir Institute of Technology
Abstract: It is vital for concert halls to provide suitable acoustic conditions, as they provide the physical environment in which the communication between musicians and the audience is established. Although the acoustic conditions in these halls have been studied in detail for audiences, relatively little is known about the conditions under which musicians perform on stage and how they perceive acoustics. This thesis research investigates how the acoustics of the hall in which they perform are perceived by the musicians and how the objective data obtained through measurements carried out on stage matches the evaluations of the musicians through quantitative methods. Acoustic measurements were carried out in the Main Hall of the Ahmed Adnan Saygun Arts Center Izmir. Evaluations by the orchestra musicians about their own home stage were collected through questionnaires using a 10-point semantic differential scale for subjective acoustic parameters. A total of 33 musicians who regularly perform on this stage participated in the study as respondents. Compatibility between subjective data obtained from opinions and objective data obtained from measurements were compared. The main objective of this investigation was to scrutinize the tools and parameters that are recommended for acoustic design of concert hall stages, and provide further data for studies into understanding musicians' preferences and objective parameters that are being developed to reflect them. The correlations among subjective parameters on stage acoustics, were examined. Overall Acoustic Impression was found to be highly correlated with Hearing Others (0.833) and Support (0.753). This was supported by the objective measurements where STearly values were in a highly favorable range with a mean of -13.7 dB for this stage that is generally deemed to have good acoustics by musicians. The objective and subjective support parameters were found to be useful indicators within the limited context of Ahmet Adnan Saygun Arts Center Main Hall.
Konser salonlarının, müzisyenler ve seyirciler arasındaki iletişimin kurulduğu fiziksel ortamı sağlaması nedeniyle uygun akustik koşullara sahip olması büyük önem taşımaktadır. Bu salonlarda akustik koşullar seyirciler için ayrıntılı bir şekilde incelenmiş olsa da müzisyenlerin sahnedeki tercihleri ve akustiği nasıl algıladıkları hakkında çok az şey bilinmektedir. Bu tez araştırması, performans gösterdiği salonun akustiğinin müzisyenler tarafından nasıl algılandığını ve sahnede yapılan ölçümler yoluyla elde edilen nesnel verilerin, müzisyenlerin değerlendirmeleriyle ne kadar uyumlu olduğunu nicel yöntemlerle araştırmaktadır. İzmir'de bulunan Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Ana Salon'da akustik ölçümler yapıldı. Orkestra müzisyenlerinin kendi ev sahneleri hakkındaki değerlendirmeleri, subjektif akustik parametreler için 10 puanlık bir semantik diferansiyel ölçeği kullanan anketler aracılığıyla toplandı. Bu sahnede düzenli olarak performans sergileyen toplam 33 müzisyen araştırmaya gönüllü olarak katılım sağladı. Müzisyenlerin görüşlerinden elde edilen subjektif veriler ile ölçümlerden elde edilen objektif veriler arasındaki uyum karşılaştırıldı. Bu araştırmanın temel amacı, konser salonu sahnelerinin akustik tasarımı için önerilen yöntem ve parametrelerin irdelenmesi; müzisyenlerin tercihlerinin anlaşılmasına yönelik çalışmalara ve bunları yansıtmak için geliştirilmekte olan nesnel parametrelere daha fazla veri sağlayabilmekti. Sahne akustiğine ilişkin subjektif parametreler arasındaki korelasyonlar incelendi. Genel Akustik İzlenimin, Diğer Müzisyenleri Duyabilme (0,833) ve Destek (0,753) ile yüksek oranda ilişkili olduğu bulundu. Müzisyenler tarafından genel olarak iyi bir akustiğe sahip olduğu kabul edilen bu sahne için STearly değerlerinin ortalama-13.7 dB ile oldukça uygun bir aralıkta olduğu objektif ölçüm sonuçlarıyla desteklenmiştir. Nesnel ve öznel destek parametreleri, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Ana Salonu'nun sınırlı bağlamında yararlı göstergeler olarak bulunmuştur.
Description: Thesis (Master)--İzmir Institute of Technology, Architecture, Izmir, 2023
Includes bibliographical references (leaves. 65-67)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/13743
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10542102.pdfMaster Thesis2.45 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

26
checked on Apr 15, 2024

Download(s)

12
checked on Apr 15, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.