Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/13916
Title: Kurumsal arşivlerde çok dilli ve İngilizce olmayan içeriklerin yönetilmesi
Other Titles: Managing multilingual and non-English language content in repositories
Authors: COAR
Gürdal, Gültekin
Keywords: COAR
Çok dilli içerik
Arşiv yönetimi
Arşivlerde İngilizce olmayan içerik
Publisher: 01. Izmir Institute of Technology
Abstract: Çok dillilik, sağlıklı, kapsayıcı ve çeşitlilik içeren bir araştırma iletişimi ortamı için kritik öneme sahiptir. Araştırmacıları İngilizce yayın yapmaya yönlendiren onlarca yıllık politikaların ardından, bu eğilimin tersine döndüğünü görmeye başlıyoruz. Örneğin UNESCO Açık Bilim Tavsiye Kararı, üye devletleri “bilim uygulamalarında, bilimsel yayınlarda ve akademik iletişimde çok dilliliği” teşvik etmeye çağırıyor. Çin'de, Avrupa'da ve diğer bölgelerde politika yapıcılar, araştırmacıları yerel dillerde yayın yapmaya teşvik eden yeni önlemler getiriyor.
Description: Bu metin; COAR Çalışma Grubu'nun Arşivlerdeki Çok Dilliliği ve İngilizce Olmayan İçeriği Desteklemeye yönelik yapılan çalışmaların sonucunda oluşturulan ve kamuoyu ile paylaşılan önerileri içeren taslağın Türkçe’ye çevrilmiş halidir.
URI: https://hdl.handle.net/11147/13916
https://www.coar-repositories.org/news-updates/what-we-do/multilingual-and-non-english-content/
Appears in Collections:Library / Kütüphane

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Arşivlerde Çok Dilli İçerik.pdf118.3 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

62
checked on Jun 10, 2024

Download(s)

18
checked on Jun 10, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.