Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/14439
Title: Gümüş Nanopartiküllerin Morfolojisinin Protein Etkileşimleri Üzerindeki Etkisi
Authors: Öksel Karakuş, Ceyda
Tomak, Aysel
Abstract: Nanoteknolojideki gelişmelere paralel olarak biyomedikal uygulamalarda kullanılan nanopartiküllerin sayısında hızlı bir artış yaşanmıştır. Gümüş nanopartiküller, farklı metalik nanopartikül grupları arasında başta antibakteriyel etkinlik olmak üzere tıbbi uygulamaların gereksinimleriyle örtüşen çeşitli avantajlara sahip olmalari dolayısıyla öne çıkmakta ve yaygın olarak kullanılmaktadır. Gümüş nanopartikülleri avantajlı kılan yapı ve yüzey özellikleri biyolojik ortam etkileşimleri sonucunda değişiklik gösterebilmekte ve bu değişimler dolayısıyla biyolojik aktivite ve foksiyonellik gibi nanopartikül özellikleri de doğrudan etkilenmektedir. Nanopartiküllerin biyolojik ortamlarda değişen yüzey özelliklerinin en büyük nedeninin yüzeylerine tutunan proteinler olduğu bilinmektedir. Ancak nanopartiküllerin morfolojik özelliklerinin etraflarında oluşan bu protein halkasının bileşimine ve miktarına olan etkisi tam olarak aydınlatılmamıştır. Bu çalışmada, partikül morfolojisinin nanopartikül-protein etkileşimleri üzerine etkisi incelenmiştir. Bu amaçla küresel ve prizma-benzeri yapıya sahip gümüş nanopartikülleri detaylı olarak karakterize edilmiş ve yüzeylerine tutunan proteinler sodyum dodesil sülfat–poliakrilamid jel elektroforezi (SDS–PAGE) yöntemiyle analitik olarak tayin edilmiştir. Spesifik olarak, küresel ve prizmatik morfolojiye sahip gümüş nanopartikülleri protein eklentili hücre kültürü ortamı içerisinde farklı süre (15 dk, 2 sa ve 24 sa) ve sıcaklıklarda (22 oC ve 37 oC) inkübe edilmiş ve yüzeylerine tutunan proteinler tür ve miktar açısından karşılaştırılmıştır.
URI: https://doi.org/10.21205/deufmd.2024267610
https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1223643/gumus-nanopartikullerin-morfolojisinin-protein-etkilesimleri-uzerindeki-etkisi
https://hdl.handle.net/11147/14439
ISSN: 1302-9304
2547-958X
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

48
checked on Jun 24, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.