Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/14455
Title: Güvenlik kritik sistemlerde GPU kullanımının performans ve güvenirlik açısından değerlendirilmesi
Performance-reliability tradeoff analysis for safety-critical systems with GPUs
Authors: Sezgin, Yağızcan
Advisors: Öz, Işıl
Keywords: Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol
Computer Engineering and Computer Science and Control
Abstract: GPUs were mostly used for image processing purposes when they were first introduced. These applications can be considered non-critical, and they were not given sufficient importance for reliability. Due to the evolving nature of GPUs, they offer highly parallelized architecture and provide extremely powerful computation, they become one of the most crucial parts of the systems that have complex applications in safety-critical domains such as automotive and space to fulfill the high computational demand. In this thesis, we evaluate the performance and reliability tradeoff in the safety-critical domain. We propose software-based redundancy schemes with different spheres of replications on the GPU4S benchmark in the safety-critical domain. Our proposal includes profiling the baseline application without any redundancy, applying fault injection using NVBitFI and changing implementation manually according to proposed redundancy schemes, measuring performance metrics such as execution time, memory copy operations, and power consumption on the real hardware that is widely used on target domain instead of using well-known GPU simulators to see actual performance. We reveal that our proposed redundancy schemes are managed to eliminate all the soft errors in the cases if we apply full redundancy for single-kernel benchmarks, for the reliability evaluation with the cost of performance degradation, depending on the application. We show that most soft errors can be eliminated using partial redundancy for complex applications, with a small performance impact.
GPU'lar ilk kez tanıtıldığında çoğunlukla görüntü işleme amaçlı kullanılmıştır. Bu uygulamalar genellikle kritik olmayan olarak kabul edilebilir ve güvenilirlik için yeterli önem verilmemiştir. GPU'ların evrilen doğası nedeniyle yüksek seviyede paralel mimarinin kullanılabilmesi ve son derecede güçlü hesaplama imkanı sağlaması nedeniyle otomotiv ve uzay gibi güvenliğin kritik olduğu alanlarda karmaşık uygulamalara sahip sistemlerin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir ve alanlarda yüksek hesaplama gücü isteğini karşılayabilmek için kullanılmaktadır. Bu tezde, güvenlik kritik alanlardaki performans ve güvenirlik arasındaki dengeyi ve birbiri arasındaki ilişkiyi değerlendiriyoruz. Güvenlik kritik alanda kullanılan GPU4S performans göstergesini kullanarak farklı replikasyonlar ile yazılım tabanlı yedekleme yaklaşımları öneriyoruz. Önerimiz, uygulamaların orijinal ve yedekleme olmayan hallerinin profil edilmesini, NVBitFI aracını kullanarak hata enjekte edilmesini ve önerilen yedekleme uygulamalarının yazılım implementasyonuna elle uygulamasını, ardından da hafıza ve yürütülme zamanları, güç tüketimi gibi performans ölçütlerinin hedef alanda yaygın bir şekilde kullanılan bir donanım üzerinde ölçümlenmesini öneriyoruz. Önerdiğimiz yöntemlerin tek üniteye sahip uygulamalarda eğer tamamen yedekleme uygularsak geçici hataların hepsinin performans düşüşüyle beraber giderilebildiğini ortaya koyduk. Karmaşık ünitelere sahip uygulamalarda ise kısmi yedekleme uygulamanın birçok hatanın giderilmesinde ufak bir performans etkisiyle mümkün olabileceğini ortaya koyduk.
URI: https://hdl.handle.net/11147/14455
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

46
checked on Jul 22, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.