Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/14459
Title: Grafik işlemci birimi tabanlı topluluk tespiti: kapsamlı analiz, birleşik bellek desteği ve bellek erişim optimizasyonu
Community detection on gpu: a comprehensive analysis, unified memory enhancement, and memory access optimization
Authors: Dinçer, Emre
Advisors: Öz, Işıl
Keywords: Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol
Computer Engineering and Computer Science and Control
Abstract: Recent years have experienced a slowdown in the development of traditional systems that use only the Central Processing Unit (CPU). However, significant progress has been made in the development of heterogeneous systems utilizing not only the CPU but also the Graphics Processing Unit (GPU). NVIDIA, one of the GPU manufacturers, through its CUDA platform, has increased the interest of many researchers in heterogeneous systems by providing a means to program GPUs more easily. The ease of application development provided by the CUDA platform and the performance gains offered by these heterogeneous systems have encouraged many researchers to develop algorithms and applications that operate on these systems. One such algorithm that is frequently used in data analysis is the community detection algorithm. Although there are applications that implement this algorithm to run on GPUs, and while these applications work efficiently for many datasets, they either fail to work or experience significant performance loss for large datasets that exceed the GPU's memory capacity. In this thesis, we analyzed Rundemanen, which is one of the community detection applications running on GPU. We also made enhancements that enable Rundemanen to process datasets larger than the GPU's memory capacity by utilizing CUDA's Unified Memory. Lastly, we tested various optimization methods to use Unified Memory more efficiently. By using our memory-access advises, in comparison to the naive version, we obtained up to 62x and 8x performance gain with artificial oversubscription scenarios and for datasets that already do not fit into GPU memory, respectively.
Son yıllarda, yalnızca Merkezi İşlem Birimi'ni (MİB) kullanan geleneksel sistemlerin gelişiminde bir yavaşlama yaşanmış ancak sadece MİB'yi değil aynı zamanda Grafik İşlem Birimi'ni (GİB) de kullanan heterojen sistemlerin gelişiminde önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. GİB üreticilerinden biri olan NVIDIA, kendi geliştirdiği CUDA platformu aracılığıyla araştırmacıların GİB'leri daha kolay programlamalarına olanak tanıyarak, heterojen sistemlere olan ilgiyi artırmıştır. CUDA platformu tarafından sağlanan uygulama geliştirme kolaylığı ve bu heterojen sistemler tarafından sunulan performans artışları, birçok araştırmacıyı bu sistemlerde çalışan algoritmalar ve uygulamalar geliştirmeye teşvik etmiştir. Veri analizinde sıkça kullanılan bu tür bir algoritma, topluluk tespiti algoritmasıdır. Bu algoritmaya dayalı uygulamaların GİB'de çalışmasını gerçekleyen uygulamalar bulunsa da, bu uygulamalar birçok veri kümesi için verimli çalışırken, MİB'nin bellek kapasitesini aşan büyük veri kümeleri için çalışmamakta veya önemli performans kayıpları yaşamaktadır. Bu çalışmada, topluluk tespiti algoritmasını GİB üzerinde uygulayan uygulamalardan biri olan Rundemanen'i analiz ettik. Ayrıca, bu uygulamanın CUDA'nın Unified Memory özelliğini kullanarak MİB'nin bellek kapasitesini aşan veri kümelerini işlemesini sağlayan iyileştirmeler yaptık. Son olarak, Unified Memory'yi daha verimli hale getirmek için çeşitli optimizasyon yöntemlerini sunduk. Bellek erişim şeklini değiştirerek, aşırı abonelik (oversubscription) senaryoları için basit (naive) sürümle karşılaştırıldığında 62 kata kadar performans artışı elde ettik ve GİB belleğine sığmayan veri kümeleri için ise 8 kata kadar performans artışı sağladık.
URI: https://hdl.handle.net/11147/14459
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Jul 22, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.