Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/14480
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSaygın, Nicel-
dc.contributor.authorAfacan, Gizem-
dc.date.accessioned2024-05-05T15:40:36Z-
dc.date.available2024-05-05T15:40:36Z-
dc.date.issued2023-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/14480-
dc.description.abstractWhile the changing dynamics of the space drive the spatial practices to change for keeping up with recent conditions, alternative approaches as an updated version of placemaking concept have emerged for exceeding limitations that are generated by privatisation, gentrification and conflicts of interests that harm the relationship between place and community. The idea suggests the required amount of intervention to prevent over or under design with the consideration of both social and physical issues and promotes user-oriented design while targeting to create a permenant change in attitudes. In this context, the study aims to explore, document, and understand the practices of alternative approaches that are practised with event design, game design, civic initiatives, participatory design, temporary- tactical design and adaptive reuse in the declining historic area, case of Historic City of İzmir which is sensitive due to tangible and intangible elements of the space. This study follows a descriptive approach and the process in Historic City of İzmir is investigated through case study methodology, and then actions that were conducted by different actors were evaluated through insight of the literature. As a result, the study emphasises alternative practices as supportive tools to go beyond the physical aspect of the space considering the different dimensions of urban design. Also, the study presents the application of alternative urban design approaches while explaining the new perspective of local governance defined as the İzmir Model and suggests the consideration of placemaking process for policy making in urban design context.en_US
dc.description.abstractDeğişen mekansal dinamikler mekansal pratikleri mevcut koşullarla başa çıkmak için değişime zorlarken, yer yapımının güncellenmiş versiyonu olan alternatif yaklaşımlar mekan ve toplum arasındaki ilişkiyi özelleştirme, soylulaştırma ve çıkar çatışmaları ile zedeleyen limitleri aşmak için ortaya konmuştur. Bu fikir tutumlardaki kalıcı değişimi yaratmak için sosyal ve fiziksel koşulları göz önünde bulundurarak ve kullanıcı odaklı tasarımı teşvik ederek aşırı veya eksik tasarımı önlemek için gerekli derecedeki müdahaleyi önerir. Bu bağlamda çalışma alternatif yaklaşım pratiklerini incelemek, belgelemek ve anlamak amacıyla somut ve somut olmayan değerler bakımından hassas olan İzmir Tarihi Kent'indeki etkinlik tasarımı, oyun tasarımı, sivil inisiyatifler, katılımcı tasarım, geçici taktiksel tasarım ve yeniden kullanım çalışmalarını incelemiştir. Çalışma tanımlayıcı yaklaşımı takip etmiş, İzmir Tarihi Kent'teki süreç örnek alan çalışması ile incelenmiştir ve sonrasında farklı aktörler tarafından yürütülen çalışmalar literatür doğrultusunda değerlendirilmiştir. Sonuç olarak bu çalışma, kentsel tasarımın farklı boyutlarının dikkate alınarak mekanın fiziksel boyutunun ötesine geçebilecek destekleyici araçlar olarak alternatif uygulamalara vurgu yapmaktadır. Ayrıca, İzmir Modeli olarak tanımlanan yerel yönetişimin farklı bakış açısını anlatarak, alternatif yaklaşımların uygulamalarını sunmuştur ve kentsel tasarım bağlamında politika oluşturmak için yer yapım süreçlerinin dikkate alınmasını önermiştir.tr
dc.language.isoen-
dc.subjectŞehircilik ve Bölge Planlama-
dc.subjectUrban and Regional Planningen_US
dc.titleTarihi çöküntü alanlarındaki alternatif kentsel tasarım yaklaşımları:İzmir tarihi kent örnek alan çalışması-
dc.titleAlternative approaches in urban design in declining historic areas: Case of historic city of İzmiren_US
dc.typeMaster Thesis-
dc.departmentMühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü / Kentsel Tasarım Ana Bilim Dalı-
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage135en_US
item.grantfulltextnone-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.fulltextNo Fulltext-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1en-
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

54
checked on Jul 15, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.