Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/14503
Title: Mekansal deneyimlerin cbs tabanlı haritalanması: İzmir'deki üniversite öğrencileri örneği
Gis-based mapping of spatial experiences: Case of university students in İzmir
Authors: Bulut, Gülcan
Advisors: Şenol, Fatma
Keywords: Şehircilik ve Bölge Planlama
Urban and Regional Planning
Abstract: This research investigates which factors affect the urban experiences of 18 to 25-year-old university students in Izmir. It focuses on factors such as gender, income, living with or without family, and lifetime in İzmir above or below three years. It investigates how these factors affect students' use of the city's socio-cultural areas, daily and general shopping areas, sports and outdoor activity areas, and outdoor eating and drinking areas. It also investigates the places in the city that students enjoy and are unenjoyable and why they enjoy or are unenjoyable. Aiming to go one step beyond the survey and trying to use the Qualitative GIS method, it tries to capture sketch maps and narratives in a single study by using spatial markings and open-ended questions in the survey, and while doing this, it uses Survey123, with an ArcGIS application. Research data were collected from 32 men and 58 women who were Izmir Institute of Technology students. The result of this study explains the urban experiences and city perceptions of university students in line with survey results and spatial markings. As a result, it develops suggestions and strategies for the design of activity areas by looking at the urban usage areas of the students.
Bu araştırma İzmir'de 18-25 yaş arası üniversite öğrencilerinin kentsel deneyimlerini hangi faktörlerin etkilediğini araştırmaktadır. Cinsiyet, gelir, aileyle birlikte veya ailesiz yaşama, İzmir'de üç yıldan fazla veya altı yaşam süresi gibi temel faktörlere odaklanıyor. Bu faktörlerin öğrencilerin şehrin sosyo-kültürel alanlarını, günlük ve genel alışveriş alanlarını, spor ve açık hava aktivite alanlarını, açık havada yeme-içme alanlarını kullanımlarını nasıl etkilediğini araştırmaktadır. Ayrıca öğrencilerin kentte hoşlandıkları ve hoşlanmadıkları mekanları, neden hoşlanıp hoşlanmadıklarını da araştırıyor. Anketin bir adım ötesine geçmeyi hedefleyen ve Niteliksel CBS yöntemini kullanmaya çalışan ankette mekansal işaretlemeler ve açık uçlu sorular kullanarak kroki haritaları ve anlatımları tek bir çalışmada yakalamaya çalışır ve bunu yaparken Survey123'ü kullanır. ArcGIS uygulamasıyla. Araştırma verileri İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü öğrencisi 32 erkek ve 58 kadından toplanmıştır. Bu çalışmanın sonucu üniversite öğrencilerinin kentsel deneyimlerini ve kent algılarını anket sonuçları ve mekânsal işaretlemeler doğrultusunda açıklamaktadır. Sonuç olarak öğrencilerin kentsel kullanım alanlarına bakarak etkinlik alanlarının tasarımına yönelik öneri ve stratejiler geliştirir.
URI: https://hdl.handle.net/11147/14503
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

156
checked on May 20, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.