Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/2480
Title: Neuroboscope sisteminin model tabanlı sınaması
Other Titles: Model based verification of neuroboscope system
Authors: Uzun, Bengisu
Ayav, Tolga
Dede, Mehmet İsmet Can
Berker, Mustafa
Işıkay, İlkay
Hanalioğlu, Şahin
Özdemirel, Barbaros
Kiper, Gökhan
Tatlıcıoğlu, Enver
Maaroof, Omar W.
Işıtman, Oğulcan
Ateş, Gizem
Yaşır, Abdullah
Keywords: Endoskopik hipofiz cerrahisi
Model tabanlı sınama
Ameliyat robotu
Issue Date: 2016
Publisher: Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi
Source: Uzun, B., Ayav, T., Dede, M. İ. C., Berker, M., Işıkay, İ., Hanalioğlu, Ş., Özdemirel, B., Kiper, G., Tatlıcıoğlu, E., Maaroof, O. W., Işıtman, O., Ateş, G., ve Yaşır, A. (2016). Neuroboscope sisteminin model tabanlı sınaması. O. Parlaktuna ve C. Uyanık (Ed.), TOK'2016 Bildiriler Kitabı (s. 347-352) içinde. Eskişehir, Türkiye: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.
Abstract: NeuRoboScope projesinde, endoskopik hipofiz cerrahisinde kullanılan optik-kamera sisteminin, cerrahın kullandığı cerrahi aletleri takip ederek yönlendirilmesini amaçlayan emniyet kritik bir sistemin tasarlanması amaçlanmıştır. Bu bildiri, sistem gereksinimleri üzerinden tüm sistemin modellenmesini ve oluşturulan bu modelin sınanmasını ele almaktadır. Böylece, tasarım evresinden önce tasarımın dayanağı olan sistem gereksinimlerinin doğrulanması hedeflenmiştir. Sistem bir zamanlı otomat ağı olarak modellenmiş ve UPPAAL model sınama aracı kullanılarak, sistemin başta emniyet kritik olmak üzere diğer önemli özellikleri sınanmıştır.
In the NeuRoboScope project, it is aimed to design a safetycritical system that navigates the optical-camera system used in the endoscopic pituitary surgery by tracking the surgery tool that the surgeon uses. This study presents modeling the system upon the requirements and verification of this model, which allows to validate the system requirements before the design phase. Using UPPAAL model checking tool, the entire system is modeled as a network of timed automata and verified against the vital system properties, including particularly the safety critical ones.
URI: http://hdl.handle.net/11147/2480
ISBN: 978-605-9975-13-1
Appears in Collections:Computer Engineering / Bilgisayar Mühendisliği
Electrical - Electronic Engineering / Elektrik - Elektronik Mühendisliği
Mechanical Engineering / Makina Mühendisliği

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2480.pdfConference Paper1.03 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

134
checked on Sep 19, 2022

Download(s)

34
checked on Sep 19, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.