Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/2563
Title: Neden-sonuç çizgelerinden test girişlerinin oluşturulması
Authors: Kavzak, Deniz
Ayav, Tolga
Belli, Fevzi
Keywords: Software testing
Cause-effect graph
Model-based testing
Issue Date: Oct-2016
Publisher: CEUR Workshop Proceedings
Source: Kavzak, D., Ayav, T., and Belli, F. (2016, October 24-26). Neden-sonuç çizgelerinden test girişlerinin oluşturulması. S. Bilgen, A. Çoşkunçay and A. Koçyiğit (Eds.), Paper presented at the Proceedings of the 10th Turkish National Software Engineering Symposium, Canakkale, Turkey.
Abstract: Neden-sonuç çizgeleri çok bilinen gereksinim tabanlı yazılım test yöntemlerinden biri olduğu halde Myers tarafıdan önerildiği 1979 yılından beri bu çizgelerden test girişleri üretilmesi konusunda yeterince kapsamlı çalışma yap lmam ıştır. Bu bildiri, çizgelerin Boole ifadelerine dönüştürülmesini ve Boole ifadelerinin testi için önerilmiş olan MI, MAX-A ve CUTPNFP stratejilerini kullanarak test girişleri üretilmesini önermektedir. Mutasyon analizi kullanılarak bu yöntemlerin hata ortaya çıkarma başarımları ölçülmüş ve Myers' n önerdiği orijinal test üretme yöntemiyle kıyaslanmıştır.
Cause-eff ect graphing is a well-known requirement based testing technique. However, since it was introduced by Myers in 1979, there seems not to have been any su ciently comprehensive studies to generate test cases from these graphs. This paper proposes to convert cause-e ffect graphs into Boolean expressions and nd out the test cases using test input generation techniques for Boolean expressions, such as MI, MAX-A and CUTPNFP. Mutation analysis is used to compare the fault detection capabilities of these techniques and the results are also compared to the Myers' original test generation technique.
URI: http://ceur-ws.org/Vol-1721/UYMS-YTM_2016_paper_12.pdf
http://hdl.handle.net/11147/2563
ISSN: 1613-0073
1613-0073
Appears in Collections:Computer Engineering / Bilgisayar Mühendisliği
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2563.pdfConference Paper1.17 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

138
checked on Oct 3, 2022

Download(s)

24
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.