Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/2567
Title: FPGA ile gerçeklenen devrelerde hataya dayanıklılık
Authors: Ayav, Tolga
Toker, Kadir Atilla
Keywords: FPGA
Hataya dayanıklılık
Issue Date: 2008
Publisher: Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi
Source: Toker, A., ve Ayav, T. (2008, Kasım 13-15). FPGA ile gerçeklenen devrelerde hataya dayanıklılık. Ulusal Otomatik Kontrol Toplantısı, TOK'08'de sunulan bildiri, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.
Abstract: Hataya dayanıklılık (Fault-Tolerance) özellikle güvenliğin önemli olduğu kritik uygulamalarda ve kontrol sistemlerinde büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada FPGA ile gerçeklenen devrelerin otomatik olarak aksaklığa dayanıklı hale dönüştürülmesi için geliştirilen bir teknik sunulmaktadır. VHDL dilinde yazılmış olan devre kodu, göreceli kısa bir dönüşüm betiği ile otomatik olarak hataya dayanıklı hale getirilmektedir. Önerilen metot, FPGA üzerinde gerçeklenmiş bir sonsuz darbe cevaplı (IIR) süzgeç ile sınanarak benzetim sonuçları verilmekte, kullanılan tekniğin basitliği ve buna karşın önemi ve etkinliği sunulmaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/11147/2567
Appears in Collections:Computer Engineering / Bilgisayar Mühendisliği

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2567.pdfConference Paper337.52 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

30
checked on Dec 5, 2021

Download(s)

10
checked on Dec 5, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.