Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/2568
Title: Gerçek-zamanlı uyarlamacı görev planlaması tekniğinin RT-Linux’ta uygulanması
Other Titles: Implementation of Real-Time Adaptive Scheduling Technique on RT-Linux
Authors: Ayav, Tolga
Yılmaz, Sinan
Keywords: RT-Linux
Gerçek-Zamanlı Linux
Proportional-Integral-Derivative
Oransal-Integral-Türev
Issue Date: 2005
Publisher: Türkiye Bilişim Vakfı
Source: Ayav, T. ve Yılmaz, S. (2005). Gerçek-zamanlı uyarlamacı görev planlaması tekniğinin RT-Linux’ta uygulanması. Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi, 1(1), 81-89.
Abstract: Bu çalışma kesinleşmemiş hesaplamalar yöntemine dayalı olan gerçek-zamanlı geribesleme denetimli bir görev planlama tekniğinin ("Real Time Feedback Control Scheduling") Gerçek zamanlı Linux (Rt-Linux) üzerindeki uygulamasını sunmaktadır. Zorunlu ve seçmeli alt-görevlerden oluşan ve geribesleme denetimli "rate-monotonic" tekniğine göre planlanan iki-sürümlü görev modeli seçilmiştir. Oransal-Entegral-Türev (PID) denetim, seçmeli alt görevlerin çalıştırılması veya reddedilmesinde gerekli geribesleme stratejisini sağlamak için kullanılmıştır. Oluşturulan bu model RT-Linux işletim sistemine uygulanmış ve sistem başarımı yapay bir iş yükü altında sınanarak önerilen görev planlama modelinini sistemi öngörülen A/B kullanım oranı düzeyinde kararlı halde çalışabildiği gösterilmiştir.
This paper presents an RT-Linux implementation of real-time feedback control scheduling technique based on imprecise computations. We consider twoversion tasks: one defined as mandatory and the other defined as optional for scheduling according to a feedback control rate-monotonic algorithm. A Proportional-Integral-Derivative (PID) control action provides the feedback strategy for deciding on the execution or rejection of the optional sub-tasks. The proposed model is implemented and evaluated on RT-Linux. The experimental results show that the proposed model can successfully keep the system stable at a desired level of CPU utilization.
URI: http://hdl.handle.net/11147/2568
ISSN: 1305-8991
1305-8991
Appears in Collections:Computer Engineering / Bilgisayar Mühendisliği

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2568.pdfMakale5.24 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


CORE Recommender

Page view(s)

180
checked on Mar 27, 2023

Download(s)

44
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.