Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/2570
Title: Izmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün bilgisayar ağı için bir servis kalitesi uygulaması
Other Titles: İYTE yerel ağı için bir QoS uygulaması
Authors: Çağrıcı, Gökhan
Ayav, Tolga
Keywords: Servis kalitesi
Quality of service
Bilgisayar ağları
Computer networks
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Issue Date: Sep-2002
Publisher: Türkiye Bilişim Derneği
Source: Çağrıcı, G., ve Ayav, T. (2002, Eylül 3-6). İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün bilgisayar ağı için bir servis kalitesi uygulaması. TBD 19. Bilişim Kurultayında sunulan bildiri, İstanbul.
Abstract: Günümüzün gelişen bilgisayar ağları ve bu ağlarda oluşan trafik tiplerindeki çeşitlilik, Servis Kalitesi için büyük gereksinim doğuracak nitelikte sıkışıklıklar meydana getirmektedir. Nitekim, Servis Kalitesi’nin ne olduğu ve sıkışıklık yaşayan bilgisayar ağlarına neler sunduğu konuları hala tam bir açıklık kazanmamıştır. Ağ sistemleri üreticileri ve üniversite gibi bilimsel kuruluşlar, Servis Kalitesi mekanizmaları konusunda çeşitli araştırmalar yapmaktadır. Bu bildiride, Servis Kalitesi’nin anlamı genel hatlarıyla sunulacak ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün yerel bilgisayar ağı için geliştirilen bir Servis Kalitesi uygulaması açıklanacaktır.
URI: http://hdl.handle.net/11147/2570
Appears in Collections:Computer Engineering / Bilgisayar Mühendisliği

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2570.pdfConference Paper458.02 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

92
checked on Sep 19, 2022

Download(s)

50
checked on Sep 19, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.