Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/2836
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorİpekoğlu, Başaken_US
dc.contributor.authorÇelik, Keziban-
dc.date.accessioned2017-01-23T12:51:41Z
dc.date.available2017-01-23T12:51:41Z
dc.date.issued2016-07
dc.identifier.citationÇelik, K. (2016). Restoration of a traditional residential building in Şanlıurfa. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkeyen_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11147/2836
dc.descriptionThesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Architectural Restoration, Izmir, 2016en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves: 123-126)en_US
dc.descriptionText in English; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.descriptionxiv, 193 leavesen_US
dc.description.abstractThe traditional residential architecture in Şanlıurfa has survived to present in Southeastern Anatolia. Traditional Şanlıurfa houses conserve original design characteristics with specialized spaces around an inner courtyard. The traditional house, dated 1877, located in historical neighborhood in Şanlıurfa was selected as thesis subject, considering its original characteristics to be preserved and its problems to determine conservation decisions. The building was originally arranged as haremlik and selamlık sections. However, in selamlık section, new residential building was constructed. The aim of this thesis was to document haremlik section that has survived until today, analyze architectural and structural characteristics, identify the problems and develop conservation proposals. The method of the study was field survey, documentation, analysis and historical research. The building has spaces authentic to traditional Şanlıurfa houses such as rooms, iwan, stone balcony, traditional kitchen, cellar and camel barn. The house is two storey on south and one storey on north and east. The building has environmental, traditional, historical, architectural and documentary values, however, its structural and morphological problems need interventions. Collapsed vault section on the first floor, missing architectural elements and inharmonious additions are problems of the building. In scope of interventions, continuation of its residential use is suggested, the separated old selamlık section was excluded from the intervention decisions. Structural and morphological intervention decisions were developed to conserve and rehabilitate the original characteristics of the building. With this approach, reconstruction of the collapsed vault sections in the original form with similar material, renewal of joineries and arrangement of spaces in accordance with contemporary use are proposed.en_US
dc.description.abstractŞanlıurfa (tarihi adıyla Urfa)’da bulunan geleneksel taş konut mimarisi Güneydoğu Anadolu’da günümüze kadar gelmiştir. Geleneksel Şanlıurfa evleri iç avlu etrafında düzenlenmiş özelleşmiş mekanları ile oluşturulan özgün tasarım özelliklerini korumaktadır. Şanlıurfa tarihi konut dokusu içinde yer alan 1877 tarihli geleneksel konut, korunması gereken özgün özellikleri ve günümüzdeki problemleri dikkate alınarak koruma kararlarını belirlemek için tez konusu olarak seçilmiştir. Yapı özgün düzeninde haremlik ve selamlık bölümlerinden oluşur. Ancak, günümüzde selamlık bölümünde geleneksel konut dokusu ile uyumsuz yeni bir konut inşa edilmiştir. Bu tezin amacı yapının günümüze kadar gelen haremlik bölümünü belgelenmek, mimari ve yapısal özelliklerini incelemek, sorunlarını belirlemek ve koruma önerileri geliştirmektir. Çalışmanın yöntemi arazi çalışması, belgeleme, analiz ve tarihi araştırmadır. Yapının Şanlıurfa evlerine özgü odalar, gezenek, eyvan, tandırlık, zerzembe ve develik gibi mekanları, merkezi bir avlu etrafında düzenlenmiştir. Yapı güneyde iki katlı, kuzey ve doğuda tek katlıdır. Eyvan süslemeli sivri kemeri ile güney avlu cephesinin karakteristik elemanıdır. Yapı çevresel, geleneksel, tarihi, mimari ve belgesel değerlere sahiptir, ancak yapısal ve biçimsel sorunları müdahale gerektirmektedir. Birinci katta, güneybatıdaki odanın yıkılmış tonozu, kayıp mimari elemanlar ve uyumsuz ekler yapının sorunlarıdır. Müdahaleler kapsamında yapının konut kullanımının devam etmesi önerilmiş, bölünme ile farklı bir mülkiyete geçen kısım müdahale kararları dışında tutulmuştur. Yapının özgün niteliklerinin korunmasına ve iyileştirilmesine yönelik yapısal ve biçimsel müdahale kararları geliştirilmiştir. Bu yaklaşımla yıkık tonoz bölümlerinin özgün biçimde yeniden yapılması, kapı ve pencere doğramalarının yenilenmesi ve mekanların günümüz kullanımlara uygun düzenlenmesi önerilmiştir.en_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherIzmir Institute of Technologyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSoutheastern Anatoliaen_US
dc.subjectŞanlıurfa housesen_US
dc.subjectTraditional house architectureen_US
dc.subjectRestorationen_US
dc.titleRestoration of a traditional residential building in Şanlıurfaen_US
dc.title.alternativeŞanlıurfa'da geleneksel bir konut yapısının restorasyonuen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.authoridTR121034en_US
dc.institutionauthorÇelik, Keziban-
dc.departmentThesis (Master)--İzmir Institute of Technology, Conservation and Restoration of Cultural Heritageen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
item.languageiso639-1en-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairetypeMaster Thesis-
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T001470.pdfMasterThesis81.55 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

98
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

34
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.