Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/2844
Title: Reclaiming ecological sustainability of urban streams by use of green infrastructure techniques
Other Titles: Yeşil altyapı teknikleri kullanımı ile kentsel akarsuların ekolojik sürdürülebilirliğin yeniden sağlanması
Authors: Saygın, Nicel
Aksoy, Selçuk
Keywords: Stream rehabilitation
Green infrastructure
Arap stream
Ecological sustainability
Sustainable water management
Issue Date: Jul-2016
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Aksoy, S. (2016). Reclaiming ecological sustainability of urban streams by use of green infrastructure techniques. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: Ecological sustainability of urban streams has been significantly reversed from the last quarter of the 20th century onwards. This reverse has occurred as a result of increasing urbanisation and human activity, including construction in floodplain areas, relocation and culverting of streams, channelization, riparian clear-cut, and discharge of wastewater into streams. However, on comprehending the significance of urban streams, ecologically-based stream rehabilitation projects have been preferred to hard engineering solutions. These rehabilitation projects not only restore stream ecosystems but also reclaim their contribution to urban landscapes through the provision of ecological, social, and cultural assets. Based on the above, this study sets out to examine urban stream rehabilitation in the context of sustainable water management. In that regard, this research suggests an integrated and holistic approach through green infrastructure tools which can compensate for misguided human interventions on nature, and reclaim ecological sustainability of urban streams and their environs. In line with ecological sustainability, best practices from various countries and the case study of the research evidenced how the degraded stream ecosystem could be rehabilitated by using green infrastructure techniques. The research methodology used in the study involves analysis of the theoretical literature on green infrastructure and stream rehabilitation, best practice analysis, and case study analysis to develop a rehabilitation guideline for Arap Stream and its surroundings. In this sense, the research presents urban-scale, district-scale and neighbourhood-scale rehabilitation strategies for the case study. Finally, the study delivers the rehabilitation plan for Arap Stream that includes in-stream and green infrastructure techniques.
Kentsel akarsular, son yıllarda yanlış müdahalelere maruz kalarak ekolojik işlevselliklerini yitirmişlerdir. Taşkın alanlarındaki yerleşimlere tehdit oluşturmaması açısından kentsel akarsuların güzergâhları değiştirilmiş, beton kanallara alınmış veya yer altına alınarak “ıslah” edilmişlerdir. Akarsu ekosistemlerinin zarar görmesi yalnızca ekolojiyi tahrip etmemiş, ayrıca kent kimliklerinin ve değerlerinin de yitirilmesine sebep olmuştur. Zaman içerisinde yapılan müdahalelerin daha yıkıcı etkilere sebep olduğunun anlaşılması ile akarsuların ekolojik rehabilitasyonu tüm dünyada gündeme gelmiştir. Bu yaklaşım akarsuların yalnızca ekosistemini iyileştirmemiş, aynı zamanda kent peyzajına da önemli katkı sağlamıştır. Bu çalışma, sürdürülebilir su yönetimi çerçevesinde kentsel akarsuların ekolojik ıslahını ele almaktadır. Bu bağlamda, çalışma yeşil altyapıyı bir araç olarak kullanıp kentsel akarsularda yanlış müdahalelerin etkisini azaltan ve aynı zamanda akarsu ıslahını sağlayan bütüncül ve entegre bir anlayışı ön plana çıkarmaktadır. Çalışma farklı ülkelerde uygulanmış pek çok başarılı örneğin yanı sıra, Arap Deresi ve çevresi için hazırlanan ıslah projesini de sunarak bu sorunlara nasıl çözüm getirilebileceğini ortaya koymaktadır. Çalışmada kullanılan metoda göre, ilk olarak teorik literatür değerlendirilmiş, daha sonra uygulanmış projeler irdelenmiş ve en son Arap Deresi ve çevresinin analizi yapılmıştır. Tüm elde edilen bulgular ile Arap Deresi ve çevresi için şehir, bölge ve mahalle ölçeğinde ilkeler geliştirmiştir. Çalışma aynı zamanda bu yeşil altyapı temelli ilkeleri kullanarak hazırladığı öneri projesini sunmaktadır.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Urban Design, İzmir, 2016
Includes bibliographical references (leaves: 151-161)
Text in English; Abstract: Turkish and English
xii,161 leaves
URI: http://hdl.handle.net/11147/2844
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri
Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koleksiyonu / Sustainable Green Campus Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T001478.pdfMasterThesis17.91 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

48
checked on Dec 4, 2023

Download(s)

16
checked on Dec 4, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.