Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/3303
Title: Application of silk fibroin in controlled-release of theophylline
Authors: Bayraktar, Oğuz
Özgarip, Yarkın
Issue Date: 2004
Publisher: Izmir Institute of Technology
Abstract: Polimerik malzemeler kullanılarak ilaç salınım proseslerini modellemek amacı ile çalımalar yapılmaktadır. Organik bazlı polimerik çözeltiler ile ilaçların kaplanması hala çok yaygın olmasına ramen ,organik bazlı polimerik çözeltilerin toksik ve çevreye zaralı olması nedeni ile ilaç endüstrisi farklı kaplama malzemeleri üzerine çalımaya balamıtır. Su bazlı kaplama teknikleri, organik polimerik çözeltilerin neden olduğu toksik özellikleri ortadan kaldırmak amacı ile kullanılmaktadır. Bu çalımada kontrollü ilaç salınım mekanizmasını elde etmek için kaplama malzemesi olarak su bazlı fibroin çözeltisi ve model ilaç olarak da teophylline kullanılmıtır. laç tabletleri ısıl işlem görmü silk fibroin, polietilenglikol (PEG) ve fibroin çözeltisi karıımı ile kaplanmıtır. Ek olarak EDC ile kroslink edilmi fibroin çözeltisiden elde edilen kaplamanın ilaç salınımına etkisi aratırılmıtır. Bütün örneklerin ilaç salınım profilleri UVspectrofotometre kullanılarak dissolusyon testi ile yapılmıtır. Ayrıca PEG konsantrasyonunun ve film kaplama kalınlıının etkileri aratırılmıtır. Taramalı elektron mikroskobu kullanılarak filmlerin morfolojisi ve film kaplama kalınlıkları bulunmutur. PEG in plastikletirici etkisinin ve fibroinin EDC ile kroslink edilmesinin, ilacın kontrollü bir ekilde salınmasını saladıı gözlemlenmitir. Hedef profile göre %17 PEG içeren fibroin çözeltisi ile kaplanan tabletlerin %70 salınım profilinde çözünme süresi 345 dakika olarak bulunmutur. laç salınım hızı ve tablet kaplama kalınlıı arasında bir baıntı elde edilmitir. EDC ile kroslink edilen fibroin çözeltisiyle kaplanan tabletlerde , kaplama kalınlıı arttıkça ilaç salınımı azalmıtır. Film kaplama kalınlıını 7.68 mm.ye getirilerek istenen ilaç salınımı elde edilmitir.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Chemical Engineering, Izmir, 2004
Includes bibliographical references (leaves: 55-58)
Text in English; Abstract: Turkish and English
ix, 58 leaves
URI: http://hdl.handle.net/11147/3303
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T000433.pdfMasterThesis3.24 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

50
checked on Nov 28, 2022

Download(s)

28
checked on Nov 28, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.