Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/4215
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDede, Mehmet İsmet Can-
dc.contributor.authorGezgin, Erkin-
dc.contributor.authorKiper, Gökhan-
dc.contributor.authorMastar, Ercan-
dc.contributor.authorSığırtmaç, Tayfun-
dc.contributor.authorUzunoğlu, Emre-
dc.date.accessioned2014-11-24T09:53:55Z-
dc.date.available2014-11-24T09:53:55Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationDede, M. İ. C., Gezgin, E.,Kiper, K., Mastar, E., Sığırtmaç, T., & Uzunoğlu, E. (2013, Eylül). Kinematik olarak artıksıl düzlemsel lazer kesme makinaları üzerine. G. Şakar (Ed.). 16. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu (UMTS 2013), Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 12-13 Eylül (pp. 76-83).en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11147/4215-
dc.description.abstractAlışılagelmiş düzlemsel lazer kesme tezgahları XY düzleminde hareket için X ve Y doğrultularında doğrusal kızaklar üstünde eylemi gerçekleştirirken yüksek atalet kuvvetleri etkisi ile hassasiyet kaybı meydana geldiği için yüksek ivmelere çıkamamaktadır. Son yıllarda bazı yurt dışı bazlı firmalar geleneksel düzlemsel lazer kesme tezgahlarına fazladan eyleyici sistem ekleyerek kinematik olarak artıksıl hibrit mekanizmalar oluşturmuş ve kesici kafa için yüksek ivme seviyelerine çıkabilmişlerdir. Bu çalışmada geçmiş çalışmalarda ve piyasada bulunan yüksek ivmeli lazer kesim makinaları incelenmiştir. Lazer kesim makinalarında kullanılabilecek farklı mekanizmalar, bunların birleşimleriyle hibrit makina oluşturulması ve hassasiyet arttırıcı önlemler bildiri kapsamında irdelenmiştir. Makinanın işi en kısa sürede bitirmesi için eyleyici hareketlerini eniyileyecek kinematik olarak artıksıl robot denetleyicileri de bu çalışma kapsamında araştırılmıştır.en_US
dc.description.abstractConventional planar laser cutting machines with Cartesian XY motion systems cannot achieve high acceleration values while preserving the desired precision values due to high inertial forces. Recently some foreign companies have integrated redundant manipulators to the conventional planar laser cutting machines and hence obtained kinematically redundant hybrid mechanisms in order to achieve high acceleration values for the laser cutting head. This study reviews high acceleration laser cutting machines that appear in previous studies and in the market. Various types of mechanisms that can be used in laser cutting applications, the hybrid machines hence obtained and the measures for increasing precision are investigated. Also the kinematically redundant robot controllers are investigated for optimization of the manipulator motion in order to minimize the process time.en_US
dc.description.sponsorshipİzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Coşkunöz Metal Form Endüstri ve Ticaret A.Ş.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherAtatürk Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDüzlemsel lazer kesme makinasıen_US
dc.subjectKinematik olarak artıksıl robotlaren_US
dc.subjectParalel mekanizmalaren_US
dc.subjectPlanar laser cutting machineen_US
dc.subjectKinematically redundant robotsen_US
dc.subjectParalel mechanismsen_US
dc.titleKinematik olarak artıksıl düzlemsel lazer kesme makinaları üzerineen_US
dc.title.alternativeOn kinematically redundant planar laser cutting machinesen_US
dc.typeConference Objecten_US
dc.authorid0000-0001-8793-724X-
dc.authorid0000-0001-6220-6678-
dc.institutionauthorKiper, Gökhan-
dc.institutionauthorDede, Mehmet İsmet Can-
dc.institutionauthorUzunoğlu, Emre-
dc.departmentİzmir Institute of Technology. Mechanical Engineeringen_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Ulusal - Kurum Öğretim Elemanıen_US
item.openairetypeConference Object-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
crisitem.author.dept03.10. Department of Mechanical Engineering-
crisitem.author.dept03.10. Department of Mechanical Engineering-
crisitem.author.dept03.10. Department of Mechanical Engineering-
Appears in Collections:Mechanical Engineering / Makina Mühendisliği
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kinematik Olarak Artıksıl.pdfBildiri610.41 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

302
checked on Apr 8, 2024

Download(s)

388
checked on Apr 8, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.