Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/4322
Title: Açık erişim ve DSpace kurumsal arşiv yazılımı
Other Titles: Open Access and DSpace Institutional Repository System
Authors: Çelik, Sönmez
Kutlutürk, Levent
Türkfidanı, Ata
Keten, Burcu
Gürdal, Gültekin
Keywords: Open access
Institutional repositories
Dspace
Publisher: Akdeniz Üniversitesi
Source: Çelik, S., Gürdal, G. Keten, B., Kutlutürk, L., Türkfidanı, A., (2013). Açık Erişim ve DSpace Kurumsal Arşiv Yazılımı. Akademik Bilişim 2013 – XV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, 23-25 Ocak 2013. Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
Abstract: The Open Access movement is a social movement in academia, dedicated to the principle of open access - to information - sharing for the common good and is being supported by many scientists, publishers, and researchers in the world, today. The software that is used to operate the institutional archive systems which are the basis of the Open Access, are divided into two forms of some free open source software and paid package programs which were developed by some corporates. DSpace, whose first version was presented to use in 2002, is an open source archive software which was developed with the co-operation of Massachusetts Institute of Technology and Hewlett Packard and is being used by more than 1.360 institutions all over the world as of November, 2012. The aim of this study is to highlight the features of the DSpace institutional archive software and its contributions to the open access initiatives by emphasizing the open access and institutional archive.
Akademik camiada ortak çıkarların yaratılması amacıyla bilginin paylaşılmasına armağan edilmiş toplumsal bir hareket olan Açık Erişim, bugün dünyada pek çok bilim insanı, yayınevi ve araştırmacı tarafından desteklenmektedir. Açık erişimin temelini oluşturan kurumsal arşiv sistemleri için kullanılan yazılımlar, ücretsiz olan açık kaynak kodlu yazılımlar ve çeşitli firmalar tarafından geliştirilen ücretli paket programlardan oluşmaktadır. İlk sürümü 2002 yılında kullanıma sunulan DSpace Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Hewlett Packard (HP) işbirliğiyle geliştirilmiş açık kaynak kodlu kurumsal arşiv yazılımıdır ve Kasım 2012 itibarıyla dünyada 1.360’tan fazla kurum tarafından kullanılmaktadır. Bu çalışmada, açık erişim ve kurumsal arşivler üzerinde durularak, DSpace kurumsal arşiv yazılımının özellikleri ve açık erişim girişimlerine olan katkısı vurgulanmaya çalışılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11147/4322
Appears in Collections:Library / Kütüphane

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
gurdal_AB13.pdfKonferans Sunum612.91 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.