Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/4437
Title: Characterization of pollen-E1 gene might play role in salt tolerance in Beta maritima
Other Titles: Beta maritima bitkisinde tuz toleransında rol oynadığı düşünülen polen-E1 geninin karakterizasyonu
Authors: Karakaya, Hüseyin Çağlar
Uysal, Özge
Keywords: Beta maritima
Pollen-E1
Plant genetics
Salt-tolerant crops
Issue Date: Jul-2015
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Uysal, Ö. (2015). Characterization of pollen-E1 gene might play role in salt tolerance in Beta maritima. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: Salinity stress has a negative impact on the growth of plants, which affects homeostasis and productivity. The uptake of non-essential salt ions change the osmotic balance of the cell and cause dehydration. Higher plants develop salt tolerance mechanisms to avoid dehydration. In this project, we isolated and characterized salt tolerance genes in Beta maritima plant. For this purpose, functional genomics technique was used by over expressing cDNAs in yeast and colonies can grow toxic salt media isolated and characterized. We found several colonies and we focused on uncharacterized Pollen-E1 gene with an unknown function. Pollen-E1 cDNA confers salt tolerance to yeast cells. Intracellular sodium measurements of Pollen-E1 overexpressed in yeast cells showed decreased salt levels as compared to wild type suggesting that sodium was transported out of the cell. Pollen-E1 protein localized in endomembrane systems in the yeast cells. In mRNA expression analysis, Pollen-E1 mRNA levels induced immediately in leaves and later stages in root systems under salt stress. Our results showed that is the uncharacterized and unknown function Pollen-E1 gene might have some role of regulating salt tolerance in Beta maritima.
Tuz stresi bitki büyümeseni etkileyen başlıca negative etkenlerdendir. Tuz stresi bitkide homeostasisi ve bitkinin gelişimini etkiler. Esansiyel olmayan iyonların hücre içine alımı ozmotik dengeyi değiştirir ve büyük oranda dehidrasyona sebep olur. Dehisrasyondan korunmak için gelişmiş bitkiler çeşitli tuz tolerans mekanizmaları geliştirmişlerdir. Bu projede, Beta maritima bitkisinden tuz tolerans genlerinin karakterizasyonu ve izolasyonu gerçekleştirildi. Bu amaçla, bitki cDNAları mayada ekspres edildi ve koloniler toksik tuzlu ortamda büyütüldü. Ardından karakterizasyon ve izolasyon çalışmaları fonksiyonel genomik teknikler kullanılarak gerçekleştirildi. Elde edilen bir çok koloniden fonksiyonu bilinmeyen Pollen-E1 genine odaklanıldı. Pollen-E1 cDNA maya hücrelerine tuz toleransı sağlamıştır. Pollen-E1’i aşırı ifade eden maya hücreleri yabani tip mayayla karşılaştırıldıklarında, tuz düzeyinde düşüş gösterdi ve Pollen-E1’in sodyumun dışarı taşınmasında rol oynadığı düşünülmektedir. Pollen-E1 proteinleri maya hücrelerinde endomembran sistemlerinde lokalize olmuştur. mRNA transkript analizlerinde, Pollen-E1 mRNA seviyeleri yaprakta ve kökte tuz stresi altında indüklenmiştir. Sonuçlarımız, karakterizasyonu ve fonksiyonu bilinmeyen Pollen-E1 genininin Beta maritima bitkisinde tuz toleransında rol oynadığını göstermiştir.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Molecular Biology and Genetics, Izmir, 2015
Full text release delayed at author's request until 2017.08.19
Includes bibliographical references (leaves: 26-30)
Text in English; Abstract: Turkish and English
ix, 30 leaves
URI: http://hdl.handle.net/11147/4437
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T001368.pdfMasterThesis1.09 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

70
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

28
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.