Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/4460
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTuran, Gürsoyen_US
dc.contributor.authorCeylan, Hasan-
dc.date.accessioned2016-01-04T08:19:15Z-
dc.date.available2016-01-04T08:19:15Z-
dc.date.issued2015-07-
dc.identifier.citationCeylan, H. (2015). Modal parameter identification of civil engineering structures by using an output-only system identification technique. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkeyen_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11147/4460-
dc.descriptionThesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Civil Engineering, 2015en_US
dc.descriptionFull text release delayed at author's request until 2017.08.07en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves: 106-108)en_US
dc.descriptionText in English; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.descriptionxi, 109 leavesen_US
dc.description.abstractCivil engineering structures are designed for a limited lifetime. Due to environmental effects and degradation of these structures, engineers need to decide on their structural safety and sustainability from time to time. To this end, structural health monitoring techniques could be employed to determine the current structural state. Current conditions of structures could be investigated by system identification techniques that is based on the modal parameters (modal frequencies, modal damping ratios and mode shapes) of structures. In this thesis, output-only system identification of civil structures is studied to estimate modal parameters of two different types of structures. For this purpose, a combination of the Natural Excitation Technique (NExT) and the Eigensystem Realization Algorithm (ERA) is coded within Matlab environment. The first study consists of a numerical and an experimental phase. In the numerical phase, the technique is implemented on the mathematical model of a three-story model building. In the experimental phase, it is implemented on the physical model of this three-story model building. 10 different scenarios of structural conditions are simulated by means of changes in story masses of the structure. By using NExT-ERA, the calculated modal frequencies and mode shapes are in good agreement with the results of the eigenvalue analysis. Further, the simulated mass change in each scenario is detected by a least squares approach. Changes in story masses are detected within reasonable errors. In the second study, a methodology is proposed to acquire measurements of large structures by using a few sensors, only. These sensors are used in a segmental way to measure the whole structure. The sensors are grouped and the groups of sensors are shifted on the model to obtain the response measurements from the whole structure. Then the grouped response measurements that are obtained at different time frames are transformed into the equivalent response data as if being acquired at a single time interval. To implement the methodology, a finite element model of a continuous beam bridge is constructed. Modal parameters of the model are estimated by using NExT-ERA and the results show that the first 10 modal frequencies are consistent with those of the eigenvalue analysis of the model, but only the first 6 mode shapes are successfully identified.en_US
dc.description.abstractİnşaat mühendisliği yapıları sınırlı bir zaman zarfında hizmet verecek şekilde tasarlanmaktadır. Çevrenin yapılar üzerindeki etkisi nedeniyle yapılar zaman zaman güvenlik kontrolünden geçirilme ihtiyacı duyarlar. Yapıların mevcut durumları, yapı sağlığı izleme yöntemleriyle kontrol edilebilmektedir. Günümüzde modal parametrelerin (mod frekansları, modal sönüm oranları ve mod şekilleri) tayinine dayanan sistem tanılama yöntemleriyle yapıların mevcut durumları hakkında bilgi sahibi olunabilmektedir. Sunulan bu tez kapsamında, sadece-çıktı sistem tanılama ile iki farklı inşaat yapısının modal parametrelerinin tayini üzerine çalışılmıştır. Bu amaçla, Doğal Uyarım Tekniği (NExT) ve Özsistem Realizasyonu Algoritması (ERA)'nın bir kombinasyonu Matlab ortamında programlanmıştır. İlk çalışma sayısal ve deneysel çalışma olarak iki kısımdan oluşmaktadır. Sayısal çalışmada yöntem üç katlı bir model binanın matematiksel modeli üzerinde uygulanmıştır. Deneysel çalışmada ise yöntem bu üç katlı binanın fiziksel modeli üzerinde uygulanmıştır. Yapısal değişimleri inceleyebilmek adına, kat kütlelerindeki değişimle 10 farklı yapısal durumun davranış benzetimi yapılmıştır. NExT-ERA kullanılarak hesaplanan mod frekanslarının ve mod şekillerinin modelin özdeğer analizi sonuçlarıyla uyumlu olduğu gözlenmiştir. Yapısal durum tespitinde en küçük kareler yöntemi kullanılmıştır. Tespit edilen kütle değişimleri gerçek değişim değerleriyle yakın sonuçlar vermiştir. İkinci çalışmada, büyük inşaat yapılarının sınırlı sayıda algılayıcı kullanılarak ölçümlerinin yapılabilmesi için bir yöntem önerilmiştir. Algılayıcılar gruplar halinde kullanılarak yapının tüm ölçümü alınabilmiştir. Farklı zaman aralıklarında alınan grup ölçümleri yapının eş zamanlı alınan tek bir ölçümüne dönüştürülmüştür. Uygulama için sürekli kiriş bir köprünün sonlu elemanlar modeli oluşturulmuş, NExT-ERA ile modal parametreleri tahmin edilmiştir. Tahmin edilen ilk 10 modun frekansı modelin özdeğer analiz sonuçlarıyla yakın çıkmıştır. Fakat, modelin sadece ilk 6 mod şekli başarılı bir şekilde tahmin edilebilmiştir.en_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherIzmir Institute of Technologyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectStructural damageen_US
dc.subjectStructural changeen_US
dc.subjectSystem identificationen_US
dc.subjectModal parameteren_US
dc.subjectStructural health monitoringen_US
dc.titleModal parameter identification of civil engineering structures by using an output-only system identification techniqueen_US
dc.title.alternativeİnşaat mühendisliği yapılarının modal parametrelerinin sadece-çıktı sistem tanılama yöntemlerinden biri kullanılarak belirlenmesien_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.authoridTR112423en_US
dc.institutionauthorCeylan, Hasan-
dc.departmentThesis (Master)--İzmir Institute of Technology, Civil Engineeringen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
item.languageiso639-1en-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextopen-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairetypeMaster Thesis-
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri
Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koleksiyonu / Sustainable Green Campus Collection
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T001393.pdfMasterThesis8.05 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

98
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

100
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.