Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/4466
Title: Examination of architectural characteristics and construction techniques of two historic mosques at Hisarlık and Yiğenli villages of Tire-Izmir for the purpose of preservation
Other Titles: İzmir-Tire'nin Hisarlık ve Yiğenli köylerindeki iki tarihi caminin mimari özellikleri ve yapım tekniklerinin koruma amaçlı incelenmesi
Authors: Tunçoku, Selim Sarp
Marmasan, Önder
Saatçi, Emre Feral
Keywords: Rural architecture
Historic rural mosques
Issue Date: Jul-2015
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Saatçi, E. F.(2015). Examination of architectural characteristics and construction techniques of two historic mosques at Hisarlık and Yiğenli villages of Tire-İzmir for the purpose of preservation. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: Belonging to the Late Ottoman Period, the mosques of Hisarlık and Yiğenli villages are the examples of rural architecture in the villages around İzmir. Although damaged severely, they kept their original features since they were not altered much. They were selected as the subject of the thesis for the purpose of a better understanding of the characteristics of Aegean rural architecture. The aim of the thesis is to document, examine their problems at present and propose intervention decisions for their preservations. For this purpose, their architectural and constructional characteristics, existing situations and alterations they have undergone are determined by the measurements, photographical documentation and visual observations which were performed through field surveys. Restitution proposals have been prepared by a comparative study which includes the examination of the historic rural mosques visited in close by villages and other mosques from different parts of Aegean Region through literature search. Intervention decisions which formed the restoration proposals are developed in the light of information from field surveys, literary sources and comparative study. Contemporary principles of restoration implementations based on scientific studies and realities of social and physical environments where these mosques took place have been taken into consideration for interventions. Both mosques are located in the central spots that can be considered as gathering spaces of the inhabitants. By the proposals, both mosques are expected to rejoin the daily life of the villages and while preserving their authentic values.
Hisarlık Köyü Camisi ve Yiğenli Köyü Camisi, İzmir köylerinden Geç Osmanlı Dönemi'ne ait iki kırsal mimarlık örneğidir. Her iki yapı ağır hasar görmüş olsalar da, çok değişmemiş olmaları nedeni ile özgün özelliklerini koruyabilmişlerdir. Bu iki yapı Ege kırsal yerleşim mimari özelliklerinin daha iyi anlaşılabilmesi için tez konusu olarak seçilmiştir. Tezin amacı bu yapıların belgelenmesi, günümüzdeki sorunlarının incelenmesi ve koruma amaçlı müdahale önerileri getirilmesidir. Bu amaçla yapıların mimari ve yapısal özellikleri, günümüzdeki durumları, geçirdikleri değişimler, alan çalışmaları kapsamında yapılan, mimari ölçümler, fotoğrafla belgeleme çalışmaları ve gözlemlerle saptanmıştır. Yapıların restitüsyon önerileri, civar köylerde bulunan tarihi köy camileri gezilerek ve kaynak araştırması yapılarak Ege bölgesinde saptanabilen köy camilerinin karşılaştırılması ile hazırlanmıştır. Restorasyon önerilerini oluşturan müdahale kararları, alan çalışmaları, kaynak araştırmaları ve karşılaştırmalı çalışmalardan elde edilen bilgiler ışığında hazırlanmıştır. Müdahale kararları, çağdaş koruma ilkeleri, bilimsel araştırmalara dayalı uygulamalar ve her iki yapının içinde yer aldığı fiziksel ve sosyal çevre gerçekleri gözönüne alınarak hazırlanmıştır. Her iki yapı da bulundukları köylerde, bölge halkının toplanma alanı olarak kabul edilebilecek alanlarda konumlanmışlardır. Getirilen restorasyon önerileri ile yapılar, özgün özelliklerini korurlarken, her iki caminin de yeniden güncel yaşama katılmaları beklenmektedir.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Architectural Restoration, 2015
Full text release delayed at author's request until 2018.08.25
Includes bibliographical references (leaves: 105-108)
Text in English; Abstract: Turkish and English
xv, 115 leaves
URI: http://hdl.handle.net/11147/4466
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T001399.pdfMasterThesis286.94 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

124
checked on Feb 19, 2024

Download(s)

38
checked on Feb 19, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.