Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/4550
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÖzdemir, Durmuşen_US
dc.contributor.authorSamancıoğlu, Hülya-
dc.date.accessioned2016-04-26T08:26:33Z
dc.date.available2016-04-26T08:26:33Z
dc.date.issued2015-12
dc.identifier.citationSamancıoğlu, H. (2015). Development of rapid and simple spectroscopic techniques based on chemometrics data analysis for the determination of goat milk adulteration with cow milk. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkeyen_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11147/4550
dc.descriptionThesis (Master)--İzmir Institute of Technology, Chemistry, İzmir, 2015en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves: 78-81)en_US
dc.descriptionText in English; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.descriptionxiiv, 92 leavesen_US
dc.description.abstractMilk and milk products are one of the most consumed foods. However, there has been an increase in milk adulteration, especially goat milk. Current methods for detection of milk adulteration are expensive, impractical and are not sufficient to answer quantitatively. Therefore, to meet this demand, a rapid, easy to use and inexpensive method was developed in this study. The proposed methodology is based on Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) with the combination of multivariate calibration techniques for determination of adulteration of goat milk with cow milk. During the study, 150 raw goat milk samples were collected from different goats in 3 different seasons (June-2014, December 2014, March2015). Then, adulterated samples were prepared with goat milk, cow milk and water. Both adulterated and raw goat milk samples were analyzed with FTIR. Afterwards, 7 different multivariate calibration models (for each season (3), binary combination of seasons(3) and a ternary combination of all the seasons) were generated with synthetically prepared samples by using Genetic Inverse Least Squares (GILS) and Partial Least Squares (PLS) methods. These models were used to predict both adulterated and raw goat milk samples in order to evaluate the success of the models. Standard Error of Prediction (SEP) values for goat milk, cow milk and water are 7.9, 6.3 and 4.9 (w/w %), respectively, indicate satisfactory predictions by GILS. On the other hand, PLS models gave SEP values ranging between 6.4 and 12.9 (w/w %).en_US
dc.description.abstractSüt ve süt ürünleri dünyada en çok tüketilen gıdalar arasındadır. Fakat özellikle keçi sütünde olmak üzere, süt tağĢiĢi gündemdeki popüler konulardan biri haline gelmiĢtir. Hali hazırda var olan süt tağĢiĢini belirlemeye yönelik yöntemlerin pahalı ve zaman alıcı olmasının yanı sıra, miktar belirtmede yetersiz kaldığı görülmektedir. Bu problem ve eksiklerden yola çıkılarak, keçi sütünün inek sütü ile tağĢiĢinin çok değiĢkenli kalibrasyon yöntemlerine dayalı Fourier DönüĢümlü Ġnfrared Spektroskopisi (FTIR) ile belirlenmesine yönelik hızlı, pratik ve masraf gerektirmeyen metot geliĢtirilmiĢtir. ÇalıĢma boyunca her sezondan (Haziran-2014, Aralık 2014, Mart-2015) 50 adet olmak üzere toplamda 150 adet saf keçi sütü örneği toplanmıĢtır. Saf keçi sütü, inek sütü ve su kullanılarak tağĢiĢli örnekler hazırlanmıĢtır. Hem hazırlanan örneklerin, hem de saf keçi sütlerinin FTIR spektrumları alınmıĢtır. Daha sonra bu karıĢım örnekleri kullanılarak, Genetik Ters En Küçük Kareler (GILS) ve Kısmi En Küçük Kareler (PLS) metotları ile 7 farklı (her sezonun (3), sezonların ikili kombinasyonlarının (3) ve sezonların üçlü kombinasyonu (1)) çok değiĢkenli kalibrasyon modelleri kurulmuĢtur. Modellerin baĢarısının ölçülmesi amacı ile hem tağĢiĢli örnekler, hem de saf keçi sütleri bu modeller kullanılarak tahmin ettirilmiĢtir. GILS ile kurulan nihai üçlü kombinasyon modeli ile yapılan tahmin sonuçlarında keçi sütü, inek sütü ve su için elde edilen Standart Tahmin Hataları (SEP) sırası ile 7.9, 6.3 ve 4.9 (w/w%) olarak bulunmuĢtur. PLS metodu ile bulunan SEP değerlerinin ise 6.4 ile 12.9 (w/w%) arasında değiĢtiği gözlemlenmiĢtir.en_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherIzmir Institute of Technologyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMilken_US
dc.subjectFourier transform infrared spectroscopyen_US
dc.subjectFood adulteration and inspectionen_US
dc.subjectGoat milken_US
dc.titleDevelopment of rapid and simple spectroscopic techniques based on chemometrics data analysis for the determination of goat milk adulteration with cow milken_US
dc.title.alternativeKeçi sütünün inek sütü ile tağşişinin belirlenmesi için kemometrik veri analiz yaklaşımlarına dayalı basit ve hızlı spektroskopik yöntemler geliştirilmesien_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.institutionauthorSamancıoğlu, Hülya-
dc.departmentIzmir Institute of Technology. Chemistryen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1en-
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T001414.pdfMasterThesis15.64 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

32
checked on Nov 21, 2022

Download(s)

12
checked on Nov 21, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.