Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/4557
Title: Analysis of deign-driven innovation practices in Turkish and Swedish furniture firms
Other Titles: Türk ve İsveç mobilya firmalarında tasarım-odaklı inovasyon pratiklerinin analizi
Authors: Erkarslan, Önder
Aydın, Mahmut Ferit
Keywords: Design-driven innovation
Innovation strategies
Innovation of meanings
Research for innovation
Furniture design
Issue Date: Dec-2015
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Aydın, M. F. (2015). Analysis of deign-driven innovation practices in Turkish and Swedish furniture firms. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: Aim of the present thesis is to explore and analyze recent practices of design-driven innovation (DDI) in furniture industries of Turkey and Sweden. Despite the large body of literature on innovation as commercialization, there exist several directions in DDI which need to be further explored especially for developing countries like Turkey. In fact, existing studies mostly comprises of the practices of leading design-based companies to further develop the theoretical ground on DDI. By providing insights to the application of DDI theory in developing countries, we aim to enhance the scope of DDI in terms of its drivers affected by design cultures and innovativeness levels of countries. Hence, besides Turkey, this thesis explores the practices of DDI in Sweden as a leading country in terms of its design culture. Differences and commonalities of DDI practices in these countries are analyzed together to define the effects of design culture on DDI. Furniture industry is selected to frame the thesis due to its design focus and ease of application according to other technology based sectors. Through this way, we aim to better compare and contrast the evidences of different countries. An exploratory approach is internalized in which we conduct case study methods to provide evidence to the theory. Semi-structured interviews are realized with designers and designer managers of leading furniture companies of Turkey and Sweden for data enhancement and validation. Through cross-case analysis of national outcomes, we propose additional drivers to DDI theory as product segmentation, activity research, culture research and concept research. Keywords: Design-driven innovation, innovation strategies, innovation of meanings, research for innovation.
Bu tezin amacı, Türkiye ve İsveç’teki mobilya firmalarında yakın zamanda geçen tasarım-odaklı inovasyon (TOİ) uygulamalarını incelemek ve analiz etmektir. Literatürde Ticarileştirme anlamındaki inovasyon üzerine yazılmış geniş yayınlar bulunmasına rağmen, özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için TOİ’de daha fazla incelenmesi gereken çeşitli yönler bulunmaktadır. Aslında, mevcut çalışmalar çoğunlukla önde gelen tasarım-odaklı firmaların, TOİ’deki teorik temelin daha çok geliştirilmesine yönelik pratiklerini içermektedir. Gelişmekte olan ülkelerdeki uygulama örnekleri sağlayarak TOİ’nin kapsamını, ülkelerin tasarım kültürleri ve inovasyon düzeyleri ve TOİ pratiklerine etkileri bazında genişletmeyi amaçlamaktayız. Dolayısıyla, bu tez Türkiye’nin dışında, tasarım kültüründe önde gelen bir ülke olan İsveç’teki TOİ pratiklerini de araştırmaktadır. Bu ülkelerde TOİ’deki farklılıklar ve ortak özellikler, tasarım kültürünün TOİ üzerindeki etkisini tanımlayabilmek için birlikte analiz edilip değerlendirilmiştir. Mobilya endüstrisi, tasarım odağı ve diğer teknoloji bazlı sektörlere kıyasla uygulamadaki kolaylığı bakımından teze bir çerçeve oluşturması amacıyla seçilmiştir. Bu şekilde, farklı ülkelerden bulguları daha iyi kıyaslamak ve karşılaştırmak amaçlanmıştır. Teoriye kanıt sağlaması açısından, örneklem çalışması ile yürüttüğümüz keşifçi bir yaklaşım içselleştirilmiştir. Türkiye’nin ve İsveç’in önde gelen mobilya firmalarından tasarımcılar ve tasarım yöneticileri ile veri iyileştirme ve doğrulama maksatlı yarı planlanmış röportajlar gerçekleştirilmiştir. Ulusal çıktıların çapraz analizi vasıtasıyla TOİ teorisine, ürün segmentasyonu, etkinlik araştırması, kültür araştırması ve kavram araştırması gibi ek güdümler teklif etmekteyiz.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Industrial Design, Izmir, 2015
Includes bibliographical references (leaves: 128-136)
Text in English; Abstract: Turkish an English
xii, 136 leaves
URI: http://hdl.handle.net/11147/4557
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T001421.pdfMasterThesis3.05 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

44
checked on Sep 26, 2022

Download(s)

104
checked on Sep 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.