Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/4563
Title: Thermal and physiological responses of the human body during exercise
Other Titles: Egzersiz sırasında insan vücudunun ısıl ve fizyolojik cevapları
Authors: Başaran, Tahsin
Çolakoğlu, Bekir Muzaffer
Zora, Süleyman
Keywords: Predicted Mean Vote
Ratings of Perceived Exertion
Body temperature
Issue Date: Dec-2015
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Zora, S. (2015). Thermal and physiological responses of the human body during exercise. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: In this study, the thermal behaviors of the athlete’s bodies were investigated with respect to thermal comfort and exercise intensity experimentally. The relation between Predicted Mean Vote (PMV) which is an thermal comfort index and Ratings of Perceived Exertion (RPE) that measures the exercise intensity and exhaustion level was evaluated statistically. The experiments were carried out with eleven subjects in a conditioned test chamber at School of Physical Education and Sports in Ege University with a bicycle ergometer in 2012 and 2013. The relation between PMV and RPE was analyzed statistically by SPSS and the average correlation coefficient was obtained -0,52. This result mentions that there are a negative moderately correlation. Moreover, the oxygen consumption rate and core body temperature which affect the exercise performance of athletes were divided two groups as high and low and statistically analysis were conducted. Accordingly, while the average correlation coefficient at high oxygen consumption rate group decreases -0,21, the average correlation coefficient at low oxygen consumption rate group increases -0,77. The level of correlation coefficient decreases at the subjects whose oxygen consumption rates are high. Similarly, while the average correlation coefficient at high core body temperature group decreases -0,36, the average correlation coefficient at low core body temperature group increases -0,70. The existed level of correlation coefficients increases at the subjects whose core body temperatures are low.
Bu çalışmada, egzersiz yapan sporcuların vücutlarının ısıl davranışları, ısıl konfor ve egzersiz yoğunluğu bakımından, deneysel olarak incelenmiştir. Bir ısıl konfor indeksi olan Tahmini Ortalama Oy (PMV) ve egzersiz yoğunluğu ile tükenme seviyesini ölçen Algılanan Zorluk Derecesi (RPE) arasındaki ilişki istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Deneyler on bir katılımcı ile 2012 ve 2013 yılında Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda iklimlendirilmiş bir deney odasında bisiklet ergometresinde ile yürütülmüştür. PMV ile RPE arasındaki ilişki SPSS programı yardımıyla istatistiksel olarak analiz edilmiştir ve ortalama korelasyon katsayısı -0,52 olarak elde edilmiştir. Bu sonuç orta düzeyde ters yönlü bir ilişkiden bahsetmektedir. Ayrıca, sporcuların egzersiz performansını etkileyen oksijen tüketme kapasitesi ve vücut iç sıcaklıkları yüksek ve düşük olmak üzere iki gruba ayrılmış ve istatistiki analizler gerçekleştirilmiştir. Buna göre, ortalama korelasyon katsayısı yüksek oksijen tüketme kapasitesinde -0,21 değerine düşerken, düşük oksijen tüketme kapasitesinde -0,77 değerine yükselmiştir. Daha yüksek oksijen tüketme kapasitesine sahip deneklerde ilişkinin seviyesi düşmektedir. Benzer şekilde, ortalama korelasyon katsayısı yüksek vücut iç sıcaklığında -0,36 değerine düşerken, düşük vücut iç sıcaklığında ise -0,70 değerine yükselmektedir. Vücut iç sıcaklığı düşük olan deneklerde, var olan ilişkinin seviyesi artmıştır.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Energy Engineering, Izmir, 2015
Includes bibliographical references (leaves: 91-93)
Text in English; Abstract: Turkish an English
xii, 93 leaves
URI: http://hdl.handle.net/11147/4563
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T001426.pdfMasterThesis2.11 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

62
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

20
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.