Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/4582
Title: An inquiry into the personalization of space in the case of Turkish-German immigrants
Other Titles: Türk-Alman göçmenlerin mekânı kişiselleştirilmesi üzerine bir inceleme
Authors: Doğan, Fehmi
Çıracı Yücel, Naciye
Keywords: Place attachment
Emigration and immigration
International migration
Worker emigration
Personal space
Home
Issue Date: Oct-2015
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Çıracı Yücel, N. (2015). An inquıry into the personalization of space in the case of Turkish-German immigrants. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: Home is a special place we attach personal importance. The main focus of this study is the different and complementary meanings of “homes” that Turkish migrant families in Germany construct. One immigrant family is chosen as a case to investigate the relationship between person and place, the spatial practices at home and spatial characteristics of homes. The family migrated from Turkey to Germany in the early 1970s for economic reasons. The family still lives in Frankfurt, Germany, and they just retired. After retirement, they decided to buy a home in their homeland in Ankara and a summerhouse in Kuşadası, a seaside town close to Izmir. It was expected that the family had constructed different daily experience and homely environments in these homes. The study investigates the key points of the personalization of place and place attachment through observation and interviews. The study has three specific foci. First, family members are interviewed to investigate the individual and collective meanings of home that contribute to their sense of identity. Second, the physical and social dimensions of place and the context within which they are located were observed to discuss the role of physical environment in self-realization and how individuals construct such physical environments. Third, everyday life experiences of the family were inquired.
Ev, kişisel olarak bağ kurduğumuz özel bir mekândır. Bu çalışmanın amacı, Almanya’da yaşayan Türk göçmenlerin yarattıkları farklı ve birbirini tamamlayıcı ev kavramını irdelemektir. İnsan ve mekân, evdeki mekânsal pratikler ve evin mekânsal karakteristiğini incelemek amacıyla bir aile seçilmiş ve örnek durum incelemesi yapılmıştır. Seçilen aile 1970’lerin başında çalışmak için Türkiye’den Almanya’ya göç etmiş ve hala Almanya’da ikamet etmektedir. Aile, uzun yıllar çalıştıktan sonar şimdi emekli olmuş ve biri Ankara’da diğeri ise Kuşadası’nda iki ev satın almaya karar vermiştir. Çalışma, ailenin Ankara ve Kuşadası evlerinde farklı gündelik hayat aktiviteleri ve ev ortamı kurgulamış olabileceği varsayımına dayanarak, kişilik ve çevre arasındaki dinamik ilişkiyi incelemek üzere kurgulanmıştır. Çalışma, mekânın kişiselleştirilmesi ve aidiyet kavramlarını incelemek üzere kurgulanmış gözlem ve röportajları içerir. Çalışmanın üç temel amacı bulunmaktadır. Birincisi, aile bireylerinin bireysel ve kolektif olarak ev algısını ve ev tanımını gözlem ve röportajlarla incelemektir. İkincisi, üç evin de sosyal ve fiziksel boyutlarını bulundukları ortam dahilinde incelemektir. Bu sayede gözlem ve röportajların fiziksel çevrenin kendini gerçekleştirmede ve bireylerin kendi fiziksel çevrelerini inşa etmesini etkileyen faktörler gözlemlerle aktarılmaya çalışılmıştır. Ve üçüncü olarak da üç ev için de gündelik hayat aktiviteleri incelenmiştir.
Description: Thesis (Master)--İzmir Institute of Technology, Architecture, İzmir, 2015
Full text release delayed at author's request until 2018.11.12
Includes bibliographical references (leaves: 99-104)
Text in English; Abstract: Turkish and English
ix, 104 leaves
URI: http://hdl.handle.net/11147/4582
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri
Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koleksiyonu / Sustainable Green Campus Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T001445.pdfMasterThesis4.88 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

32
checked on Dec 4, 2023

Download(s)

4
checked on Dec 4, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.