Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/4766
Title: Immobilization of thermophilic esterase on magnetic cornstarch nanoparticles for biological applications
Other Titles: Termofilik esterazin biyolojik çalışmalar için manyetik mısır nişastası nanoparçacıkları üzerine bağlanması
Authors: Öz, Yasin
Advisors: Şanlı Mohamed, Gülşah
Keywords: Enzymes
Magnetic cornstarch nanoparticles
Geobacillus sp.
Nanoparticles
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Öz, Y. (2016). Immobilization of thermophilic esterase on magnetic cornstarch nanoparticles for biological applications. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: In last three decades, even the role of enzymes for biological and industrial applications has become more worthy, enzymes also have some defects. The enzyme immobilization allows to overcome these defects by improving abilities of reusing of catalysts by multiple times, easier reactor operation and product separation. Due to its potential use in biological and industrial applications, isolated thermophilic esterase from Geobacillus sp. was immobilized on magnetic cornstarch nanoparticles. In order to determine activity performance of immobilized enzyme, the effects of temperature, pH and some chemicals on enzyme activity were investigated. The results have shown that after immobilization, the relative activity of immobilized esterase has increased to 80% at 80 0C in comparison to free esterase. Therewithal, the reusability of immobilized esterase has increased fourfold in comparison to free esterase. The magnetic character of the support media has brought ease to separate biocatalysts from reaction media.
Geçtiğimiz son otuz yılda, enzimlerin biyolojik ve endüstriyel uygulamalardaki rolü her ne kadar değerlendiysede, bazı kusurları da vardır. Enzim sabitlemesi, bu kusurların üstesinden gelinerek, katalizörün birçok defa kullanılmasına, reaksion sırasında daha kolay aktivleşmesine ve enzimlerin reaksiyon ortamından kolay ayrılmasına olanak sağlamaktadır. Biyolojik ve endüstriyel uygulamalarda olası kullanımından dolayı, Geobacillus sp. türünden izole edilen termofilik estaraz manyetik mısır nişastası nanoparçacıkları üzerine sabitlendi. Sabitlenmiş enzimin aktivite performansına karar vermek için, sıcaklık, pH ve bazı kimyasal maddelerin bağlı enzim aktivitesi üzerindeki etkileri araştırıldı. Enzimlerin bağlanmasının ardından sonuçlar gösterdi ki, sabitlenmiş esterazın bağıl aktivitesi, serbest enzime kıyasla 80 0C sıcaklıkta %80 arttı. Ayrıca serbest esteraz ile kıyaslandığında, sabitlenmiş esterazın tekrar kullanılabilirliği dört kat arttı. Bağlanılan maddenin manyetik özelliği biyokatalizörleri ortamdan ayırmak için kolaylık sağladı.
Description: Thesis (Master)--İzmir Institute of Technology, Chemistry, İzmir, 2016
Full text release delayed at author's request until 2016.12.27
Includes bibliographical references (leaves: 51-54)
Text in English; Abstract: Turkish and English
x, 56 leaves
URI: http://hdl.handle.net/11147/4766
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T001520.pdfMasterThesis1.66 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

102
checked on Jul 15, 2024

Download(s)

98
checked on Jul 15, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.