Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/5086
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorŞanlı Mohamed, Gülşah-
dc.contributor.authorTuran, Taylan-
dc.contributor.authorEkiz, Hüseyin Atakan-
dc.contributor.authorBaran, Yusuf-
dc.date.accessioned2017-03-17T12:23:32Z-
dc.date.available2017-03-17T12:23:32Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationŞanlı Mohamed, G., Turan, T., Ekiz, H.A., and Baran, Y. (2011). The importance of protein profiling in the diagnosis and treatment of hematologic malignancies. Turkish Journal of Hematology, 28(1), 1-14. doi:10.5152/tjh.2011.01en_US
dc.identifier.issn1300-7777-
dc.identifier.issn1308-5263-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.5152/tjh.2011.01-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11147/5086-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/152902-
dc.description.abstractProteins are important targets in cancer research because malignancy is associated with defects in cell protein machinery. Protein profiling is an emerging independent subspecialty of proteomics that is rapidly expanding and providing unprecedented insight into biological events. Quantitative assessment of protein levels in hematologic malignancies seeks a comprehensive understanding of leukemiaassociated protein patterns for use in aiding diagnosis, follow-up treatment, and the prediction of clinical outcomes. Many recently developed high-throughput proteomic methods can be applied to protein profiling. Herein the importance of protein profiling, its exploitation in leukemia research, and its clinical usefulness in the treatment and diagnosis of various cancer types, and techniques for determining changes in protein profiling are reviewed.en_US
dc.description.abstractMalignitelerde proteinlerin hücresel mekanizmalarında meydana gelen bozukluklardan dolayı, proteinler kanser araştırmaları için önemli hedeflerdir. Proteomiksin alt uzmanlık dalı olarak ortaya çıkan ve bağımsız bir alan olan protein profilleme biyolojik olaylara farklı bir bakış açısı sağlamak amacıyla hızla gelişmektedir. Hematolojik malignitelerdeki protein düzeylerinin kantitatif olarak değerlendirilmesi, teşhise yardımcı olması, tedavinin izlenmesi ve klinik sonuçların tahmininde mükemmel bir yaklaşım olması nedeni ile lösemi ile ilgili protein modellerinin kapsamlı bir şekilde incelenmesini amaçlamaktadır. Son dönemlerde geliştirilen yüksek verimli yöntemler protein profillemede kullanılabilir. Bu makalede, protein profillemenin önemi, lösemi araştırmalarındaki rolü, çeşitli kanser tiplerinin tanısı ve tedavisi için klinik kullanımları ve protein profilindeki değişikliklerin belirlenmesinde kullanılan teknikler değerlendirilmiştir.en_US
dc.description.sponsorshipTurkish Academy of Sciencesen_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherGalenos Yayıncılıken_US
dc.relation.ispartofTurkish Journal of Haematologyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHematologic malignanciesen_US
dc.subjectLeukemiaen_US
dc.subjectProtein profilingen_US
dc.subjectProteomicsen_US
dc.titleThe importance of protein profiling in the diagnosis and treatment of hematologic malignanciesen_US
dc.title.alternativeHematolojik malignitelerin tanı ve tedavisinde protein profillemenin önemien_US
dc.typeArticleen_US
dc.institutionauthorŞanlı Mohamed, Gülşah-
dc.institutionauthorTuran, Taylan-
dc.institutionauthorBaran, Yusuf-
dc.departmentİzmir Institute of Technology. Molecular Biology and Geneticsen_US
dc.identifier.volume28en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage14en_US
dc.identifier.wosWOS:000288828600001en_US
dc.identifier.scopus2-s2.0-79953180960en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.5152/tjh.2011.01-
dc.identifier.pmid27263936en_US
dc.relation.doi10.5152/tjh.2011.01en_US
dc.coverage.doi10.5152/tjh.2011.01en_US
dc.identifier.trdizinid152902en_US
dc.identifier.wosqualityQ3-
dc.identifier.scopusqualityQ3-
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1en-
item.grantfulltextopen-
item.openairetypeArticle-
crisitem.author.dept04.01. Department of Chemistry-
crisitem.author.dept04.03. Department of Molecular Biology and Genetics-
crisitem.author.dept04.03. Department of Molecular Biology and Genetics-
Appears in Collections:Chemistry / Kimya
Molecular Biology and Genetics / Moleküler Biyoloji ve Genetik
PubMed İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / PubMed Indexed Publications Collection
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5086.pdfİnceleme (Review)183.45 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

SCOPUSTM   
Citations

5
checked on Jun 28, 2024

WEB OF SCIENCETM
Citations

3
checked on Jun 29, 2024

Page view(s)

1,048
checked on Jul 1, 2024

Download(s)

596
checked on Jul 1, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.