Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/5098
Title: Ampirik yöntemlerle Gediz Nehri için askıda katı madde yükü tahmini
Other Titles: Empirical methods for predicting suspended sediment load in Gediz River
Authors: Ülke, Aslı
Özkul, Sevinç
Tayfur, Gökmen
Keywords: Suspended sediments
Brooks method
Empirical methods
Genetic algorithms
Soft computing methods
Gediz River
Publisher: Turkish Chamber of Civil Engineers
Source: Ülke, A., Özkul, S., ve Tayfur, G. (2011). Ampirik yöntemlerle Gediz Nehri için askıda katı madde yükü tahmini. Teknik Dergi, 22(2), 5387-5407.
Abstract: It is essential to predict suspended sediment load for understanding river morphology, design of dams, water supply problems, management of reservoirs and determination of pollution levels in rivers. The suspended sediment load can be determined by means of several methods such as direct measurements at the sediment gauging stations, sediment rating curve, son modeling methods, and empirical methods which are based on experimental works. The objective of this study is first to determine the best empirical method for Gediz river and then to improve the determined method by genetic algorithm (GA). It is seen that the GA improved Brooks method can be used for Gediz River Basin. In addition, this method was compared with other soft computing (ANN, ANFIS) methods and its performance is found to be as good as them.
Akarsu morfolojisinin anlaşılmasında, barajların projelendirilmesinde, içme ve kullanma suyu temin problemlerinde, havza yönetimi çalışmalarında, akarsudaki kirlilik seviyelerinin belirlenmesinde askıda katı madde yükünün doğru tahmini oldukça büyük önem taşır. Akarsulardaki askıda katı madde miktarı, sediment gözlem istasyonlarında yapılan doğrudan ölçümler, sediment anahtar eğrisi, esnek modelleme yöntemleri, deneysel çalışmalara dayanan yaklaşımlar gibi farklı yöntemlerle belirlenebilmektedir. Bu calışmada, Gediz Nehri için en uygun ampirik bağıntının belirlenmesi ve Ege Bölgesi Gediz Havzası için bulunan bu bağıntının genetik algoritma ile iyileştirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda, genetik algoritma ile iyileştirilmiş Brooks yönteminin Gediz Havzasında uygulanabileceği belirlenmiştir. Ayrıca, bu metod diğer esnek (ANN, ANFIS) metodlar ile karşılaştırılmış ve onlar kadar iyi performans göstermiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11147/5098
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/124391
ISSN: 1300-3453
0300-2721
Appears in Collections:Civil Engineering / İnşaat Mühendisliği
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5098.pdfMakale1.17 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

SCOPUSTM   
Citations

1
checked on Jul 19, 2024

WEB OF SCIENCETM
Citations

1
checked on Jul 20, 2024

Page view(s)

8,758
checked on Jul 15, 2024

Download(s)

106
checked on Jul 15, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.