Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/5214
Title: Primary schools of İzmir (1923-1950)
Other Titles: İzmir'de ilkokullar (1923-1950)
Authors: Kul, Fatma Nurşen
Keywords: Early Republican architecture
Izmir
Primary school buildings
Publisher: Middle East Technical University
Source: Kul, F. N. (2012). Primary schools of Izmir (1923-1950) (1). Metu Journal of the Faculty of Architecture, 29(2), 259-284. doi:10.4305/METU.JFA.2012.2.12
Abstract: This study aims to identify primary school buildings constructed inIzmir between the years 1923 and 1950 and understand them withinthe national context and its reflection on the local. For this purpose, thenational primary education system and school construction policies wereresearched, and their local reflections were discussed through the specificcase of Izmir. The results of this research demonstrate that the national policies,instigating the extension of school buildings throughout the country, weresuccessfully implemented in Izmir, and contrary to numerous other cities,new school buildings were constructed homogenously not only in thecity and sub-province centers but also in the villages. This meant that, awide spectrum of schools differing in their scales and qualities, rangingfrom multi-spaced city and sub-province schools built in highly populatedareas to single-spaced village schools constructed in settlements of lowpopulation levels were built in Izmir. Detailed archival research, sitesurveys and literature reviews showed that 500 new primary schools werebuilt in 1923-1950, 99 of which provided information in more detail in theform of visual and written documents. Based on this data, it was possible toestablish the type of projects that were implemented in Izmir, the designingpersons or institutions, their design criteria and the school constructionprocesses
Bu çalışma, erken Cumhuriyet döneminde İzmir’de inşa edilmiş ilkokul binalarını oluşumlarında etkili olan ulusal ve yerel kontext içinde ele alarak incelemeyi amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda öncelikli olarak ulusal ölçekteki ilköğretim ve okul inşaat politikaları incelenmiş, bu politikaların yerel yansımaları tartışılmış ve bu sürecin okul binalarını nasıl biçimlendirdiği İzmir örneği üzerinde ortaya konmuştur. Araştırma sonuçları, İzmir’de erken Cumhuriyet dönemi eğitim politikalarının başarıyla uygulanmış olduğunu ve kalabalık nüfuslu yerleşimlerde inşa edilen çok sınıflı şehir ve kasaba okullarından az nüfuslu yerleşimlerde inşa edilen tek sınıflı köy okullarına kadar birçok farklı ölçek ve nitelikte okul binası inşa edildiğini göstermiştir. Kapsamlı bir arşiv, arazi ve literatür araştırması sonucunda 1923-1950 yılları arasında yaklaşık 500 ilkokul binasının inşa edildiği saptanmış, bunlardan 99 tanesine ilişkin ise daha ayrıntılı görsel ve yazılı bilgi ve belgelere ulaşılmıştır.
URI: http://dx.doi.org/10.4305/METU.JFA.2012.2.12
http://hdl.handle.net/11147/5214
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/167302
ISSN: 0258-5316
0258-5316
Appears in Collections:Conservation and Restoration of Cultural Heritage / Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5214.pdfMakale2.39 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

SCOPUSTM   
Citations

1
checked on Jul 19, 2024

WEB OF SCIENCETM
Citations

2
checked on Jul 20, 2024

Page view(s)

494
checked on Jul 15, 2024

Download(s)

220
checked on Jul 15, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.