Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/5246
Title: Limits of re-writing and legibility of transformations in Istanbul's Historic Peninsula: An interpretation inspired from the Wabi-Sabi philosophy
Other Titles: İstanbul Tarihi Yarımada’da yeniden yazma ve okunabilirlik sınırları: Wabi-Sabi felsefesi ışığında bir yorum
Authors: Taraz, Nazlı
Keywords: History of town
Historic Peninsula of İstanbul
Wabi-Sabi philosophy
Palimpsest town
Life experience
Issue Date: 2013
Publisher: İstanbul Teknik Üniversitesi
Source: Taraz, N. (2013). Limits of re-writing and legibility of transformations in Istanbul's Historic Peninsula: An interpretation inspired from the Wabi-Sabi philosophy. A/Z ITU Journal of the Faculty of Architecture, 10(1), 37-50.
Abstract: The Japanese philosophy Wabi regards beauty as the results of imperfections and changes of daily life, and Sabi teaching supports this attitude by advocating the idea that life experiences and accumulation of years are important factors increasing beauty. From the viewpoint of Wabi- Sabi, urban transformation is an inevitable and imperfect activity that, nevertheless, always progresses to beauty. In this article, the Wabi-Sabi philosophy will be related to the event’s theme “imperfection” and life experiences to analyze Istanbul as “the palimpsest city”. The discussion will be carried out step by step from the first urban settlement at the Historic Peninsula and the following transformations in the light of Wabi-Sabi philosophy, by tracing the continuities and changes at the civic heart of the city.
Japon felsefesi Wabi, güzelliği gündelik hayatın kusurları ve kaçınılmaz dönüşümlerinin bir sonucu olarak görürken; bu kavramla eş zamanlı olarak kullanılan Sabi öğretisi, bu fikri, güzelliğin geçen yıllar ve yaşanmışlıkla artacağını savunan bir bakış açısıyla destekler. Wabi-Sabi çerçevesinden bakıldığında dönüşüm kaçınılmaz, her aşamasında kusurlu, ama her zaman güzele doğrudur. Bu makalede Japon felsefesi Wabi-Sabi öğretisinin gündelik hayattaki dönüşümlerine ve kent üzerine referanslar, etkinlik teması “kusurluluk” ve yaşanmışlık üzerinden, kentin ilk yerleşim zamanından itibaren kademe kademe okunacak ve kentin tarihi boyunca geçirdiği dönüşümler “palimpsest kent” kavramı çerçevesinde yorumlanacaktır.
URI: http://hdl.handle.net/11147/5246
ISSN: 1302-8324
1302-8324
Appears in Collections:Architecture / Mimarlık
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koleksiyonu / Sustainable Green Campus Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5246.pdfMakale283.7 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

132
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

154
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.