Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/5552
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAdan Gökbulut, Aysun-
dc.contributor.authorYaşar, Mustafa-
dc.contributor.authorBaran, Yusuf-
dc.date.accessioned2017-05-18T09:03:40Z-
dc.date.available2017-05-18T09:03:40Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationAdan Gökbulut, A., Yaşar, M., and Baran, Y. (2015). A novel natural product, KL-21, inhibits proliferation and induces apoptosis in chronic lymphocytic leukemia cells. Turkish Journal of Hematology, 32(2), 118-126. doi:10.4274/tjh.2013.0381en_US
dc.identifier.issn1300-7777-
dc.identifier.urihttp://doi.org/10.4274/tjh.2013.0381-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11147/5552-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/175333-
dc.description.abstractObjective: The aims of this study were to examine the cytotoxic and apoptotic effects of KL-21, a novel plant product (produced by naturin natural Products, İzmir, Turkey), on 232B4 chronic lymphocytic leukemia (CLL) cells and to determine the cytotoxic effects on healthy BEAS-2B human bronchial epithelial cells. Materials and Methods: The cytotoxic effect of KL-21 was determined by MTT cell proliferation assay. Changes in caspase-3 enzyme activity were measured using the caspase-3 colorimetric assay. Changes in mitochondrial membrane potential were determined using the JC-1 dye-based method. Annexin V-FITC/PI double staining was performed to measure the apoptotic cell population. Effects of KL-21 on cell cycle profiles of CLL cells were investigated by flow cytometry. Results: We detected time- and concentration-dependent increases in the cytotoxic effect of KL-21 on 232B4 CLL cells. However, we also showed that, especially at higher concentrations, KL-21 was less cytotoxic towards BEAS-2B healthy cells than towards CLL cells. Annexin-V/PI double staining results showed that the apoptotic cell population increased in 232B4 cells. Increasing concentrations of KL-21 increased caspase-3 enzyme activity and induced loss of mitochondrial membrane potential. KL-21 administration resulted in small increases in the percentage of the cells in the G0/G1 phase while it decreased the S phase cell population up to 1 mg/mL. At the highest concentration, most of the cells accumulated in the G0/G1 phase. Conclusion: KL-21 has a growth-inhibitory effect on 232B4 CLL cells. KL-21 causes apoptosis and cell cycle arrest at G0/G1.en_US
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmanın amacı yeni bitkisel bir ürün olan KL-21’in [Naturin doğal ürünler şirketi (İzmir, Türkiye) tarafından üretilen] 232B4 kronik lenfostik lösemi (KLL) hücreleri üzerindeki sitotoksik ve apoptotik etkilerinin araştırılmasıdır. Ayrıca, KL-21’in BEAS-2B sağlıklı insan bronşial epitelyum hücreleri üzerindeki sitotoksik etkisine de bakılmıştır. Gereç ve Yöntemler: KL-21’in sitotoksik etkisine MTT hücre çoğalma testiyle bakılmıştır. Kaspaz-3 enzim aktivitesindeki ve mitokondri membran potansiyelindeki değişimlere sırasıyla kaspaz-3 kolorimetrik testi ve JC-1 boyasına dayalı bir yöntem kullanılarak bakılmıştır. Apoptotik hücre popülasyonunu belirlemek amacıyla Anneksin 5-FITC/PI ikili boyama yöntemi kullanılmıştır. KL-21’in KLL hücrelerinin hücre siklusu üzerindeki etkilerine akım sitometresi ile bakılmıştır. Bulgular: KL-21’in KLL hücrelerinin çoğalması üzerine etkisi zamana ve doza bağımlı olarak artmıştır. Bununlar beraber, KL- 21’in özellikle yüksek konsantrasyonlarda KLL hücreleri ile karşılaştırıldığında BEAS-2B hücreleri üzerinde daha az sitotoksik etki gösterdiği saptanmıştır. Anneksin-5/PI ikili boyaması 232B4 hücrelerinde apoptotik hücre popülasyonunun arttığını göstermiştir. KL-21’in artan konsantrayonları kaspaz-3 enzim aktivitesini arttırmış ve mitokondri membran potansiyelindeki kayıpları indüklemiştir. KL-21 1 mg/ml konsantrasyonuna kadar G0/G1 fazındaki hücrelerin yüzdesinde küçük artışlara ve S fazındaki hücre popülasyonunda ise azalmalara neden olmaktadır. En yüksek konsantrasyonda ise hücrelerin büyük bir çoğunluğu G0/G1 fazında birikmiştir. Sonuç: Elde edilen sonuçlar, KL-21’in 232B4 KLL hücreleri üzerinde büyümeyi inhibe edici bir etkisi olduğunu göstermiştir. Ayrıca, K-21 apoptozu indüklemekte ve G0/G1 fazında hücre siklusunun tutulumuna neden olmaktadır.en_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherTurkish Society of Hematologyen_US
dc.relation.ispartofTurkish Journal of Hematologyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectApoptosisen_US
dc.subjectCell cycle arresten_US
dc.subjectChronic lymphocytic leukemiaen_US
dc.subjectKL-21en_US
dc.subjectTumor proteinen_US
dc.titleA novel natural product, KL-21, inhibits proliferation and induces apoptosis in chronic lymphocytic leukemia cellsen_US
dc.title.alternativeYeni doğal bir ürün olan KL-21 kronik lenfositik lösemi hücrelerinin çoğalmasını inhibe etmekte ve apoptozu indüklemektediren_US
dc.typeArticleen_US
dc.institutionauthorAdan Gökbulut, Aysun-
dc.institutionauthorBaran, Yusuf-
dc.departmentİzmir Institute of Technology. Molecular Biology and Geneticsen_US
dc.identifier.volume32en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage118en_US
dc.identifier.endpage126en_US
dc.identifier.wosWOS:000369116200002en_US
dc.identifier.scopus2-s2.0-84930696482en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.4274/tjh.2013.0381-
dc.identifier.pmid26316479en_US
dc.relation.doi10.4274/tjh.2013.0381en_US
dc.coverage.doi10.4274/tjh.2013.0381en_US
dc.identifier.trdizinid175333en_US
dc.identifier.wosqualityQ4-
dc.identifier.scopusqualityQ4-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeArticle-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.languageiso639-1en-
crisitem.author.dept04.03. Department of Molecular Biology and Genetics-
crisitem.author.dept04.03. Department of Molecular Biology and Genetics-
Appears in Collections:Molecular Biology and Genetics / Moleküler Biyoloji ve Genetik
PubMed İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / PubMed Indexed Publications Collection
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5552.pdfMakale307.72 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record
CORE Recommender

SCOPUSTM   
Citations

2
checked on Jun 3, 2023

WEB OF SCIENCETM
Citations

2
checked on Jun 3, 2023

Page view(s)

158
checked on May 22, 2023

Download(s)

122
checked on May 22, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.