Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/5692
Title: Cogeneration sustainability study for the Izmir Institute of Technology
Other Titles: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü için kojenerasyon sürdürülebilirlik çalışması
Authors: Rodriguez, Alvaro Diez
Ahmad, Awais
Keywords: Energy analysis
Energy economy
Energy security
Energy quality
Combustion
Izmir Institute of Technology
Issue Date: 2017
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Ahmad, A. (2017). Cogeneration sustainability study for the İzmir Institute of Technology. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: In this study, feasibility of Cogeneration/Combined Cycle System will be evaluated for the Izmir Institute of Technology. Turkish Energy Policy lacks some key factors which need to be highlighted for achieving Energy targets. The first aim of this study is to compare the policies and implementation of combined cycle systems of Turkey with Europe and to analyze the steps carried out by European Countries to achieve sustainability. The main objective of this study includes the implementation of a combined cycle system based on the data collection from the authorities of the Institute to analyze the deficiencies of existing system and to propose a more efficient system for meeting the energy demand. Two systems were taken in consideration, a gas turbine and a reciprocating engine based combined cycle system, detailed energy analysis with emissions and cost analysis were presented to determine what case provides the best solution to meet the energy demand.
Bu çalışmada İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü için kojenerasyon / kombine çevrim sisteminin fizibilitesi değerlendirilmiştir. Bu çalışma, sürdürülebilirliği sağlama kapsamındaki başlıklardan biri olan kombine çevrim sistemlerinin uygulamalarında, Avrupa ülkeleri ile Türkiye'nin politikalarını karşılaştırmaktır. Ayrıca, enstitü için tasarlanan kombine çevrim santralinde kullanılacak alt sistemlerin kısa bir tarifi de verilmiştir. Ana hedef, mevcut sistemdeki eksiklikleri analiz etmek ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünün enerji talebini daha verimli bir sistem tasarlayarak karşılamak için, enstitü yetkililerinden alınan verilere dayanan bir kombine çevrim sisteminin uygulamasını içermektedir. Kombine çevrim santrali için gaz türbini ve pistonlu motor (ısı geri kazanım ünitesi ve buhar türbini üretimi olan) olmak üzere iki farklı durum değerlendirilmiştir. Veri analizi, tesisin kapasitesi hakkında bilgi sağlamanın yanı sıra, elektrik tüketimi ve toplam tüketimin gelecekteki değişimi hakkında da fikir vermektedir. Enerji analizi ise, her bir durum için toplam enerji üretimini vermektedir. En son olarak, tasarlanan sistem ile mevcut sistem kıyaslanarak, toplam enerji tüketimi ve atık salınımı açısından ne mertebede bir iyileştirme yapıldığı değerlendirilmiştir.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Energy Engineering, Izmir, 2017
Includes bibliographical references (leaves: 163-171)
Text in English; Abstract: Turkish and English
xiv, 177 leaves
URI: http://hdl.handle.net/11147/5692
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri
Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koleksiyonu / Sustainable Green Campus Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T001579.pdfMasterThesis2.18 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

86
checked on Mar 4, 2024

Download(s)

130
checked on Mar 4, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.