Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/5694
Title: Evaluating adoption of open source tools in industrial design education
Other Titles: Açık kaynak araçların endüstriyel tasarım eğitimine adaptasyonunun değerlendirilmesi
Authors: Erkarslan, Önder
Aykul, Zeynep
Keywords: Open sources
Industrial design
Education
Adoption
Community
Issue Date: Dec-2016
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Aykul, Z. (2016). Evaluating adoption of open source tools in industrial design education. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: Open source tools can support industrial designers to follow technology and trends easily. If industrial designers start using open source tools in their design processes, they can overcome difficulties, and make the process easier. The first step of research showed that industrial design students have the difficulties in the specific tasks of design process such as design presentation, design research, design decision, concept generation and design documentation. In addition to difficult tasks, reasons of difficulties were also asked to build a connection between open source tools and the solutions of difficulties. In the second step of research, students’ approaches for open source tools’ use were analyzed with presentation and feedback session. However, taking feedback with a questionnaire were not enough to analyze their approach. For this reason, three different studies were designed to find the most effective way to see how industrial design students use open source tools in their design processes. The first two studies were accepted as pilot studies which were re-design workshop and open source tools’ usage in industrial design studio courses. Due to limitations and insufficient outcomes required the third studies which are simulation of open source community. The study aimed to create an effective environment which offers an experience of open source tools with all the elements such as source, sharing, contribution and community. Introduction to Design Thinking Course’ students participated the study in Industrial Product Design Department at Istanbul Technical University. They shared their term project as open source and open source community was created in the classroom. Thus, difficulties of students in the design process were aimed to overcome. The results indicated that students overcome difficulties of “Finding inspiration”, “Express concept correctly and quickly”, “Changing and developing ideas” and “Decision skills”.
Açık kaynak araçların kullanımı endüstriyel tasarımcılara teknoloji ve trendleri takip etmelerinde yardımcı olabilirler. Endüstriyel tasarımcılar açık kaynak araçları tasarım süreçlerine dahil ettiklerinde süreç boyunca karşılaştıkları pek çok zorluğun üstesinden gelebilecekleri gibi süreçlerinin de daha kolay geçeceği öngörülebilir. Bu araştırmanın ilk adımı endüstriyel tasarım öğrencilerinin tasarım sunumu, tasarım araştırması, tasarım kararları, konsept geliştirme ve tasarım belgelendirme görevlerinde zorlandıklarını göstermiştir. Bunlara ek olarak, bu zorlukların nedenleri de açık kaynak araç kullanımıyla bağlantı kurmak amacıyla aynı aşamada araştırılmıştır. İkinci aşamada ise öğrencilerin tasarım süreçlerinde açık kaynak araçların kullanımına olan yaklaşımlarını anlamaya yönelik sunum yapılmış ve geri dönüşler ikinci bir anket yardımıyla alınmıştır. Ancak anketle toplanan veriler konuyla ilgili yaklaşımlarının geçerliliğini ölçmek için yeterli değildir. Bu amaçla, ikisi pilot çalışma olmak üzere üç çalışma yürütülmüştür. Pilot çalışmaların ilki tekrar tasarım, ikincisi ise stüdyo projesi süresince araçların kullanımını amaçlamıştır. Ancak gerek sınırlamalar gerek yetersiz çıktılar nedeniyle üçüncü ve asıl olan çalışma tasarlanmıştır. Bu çalışmada açık kaynak topluluk simülasyonu oluşturmak amaçlanmıştır. Böylece öğrenciler açık kaynak araçları bütün bileşenleriyle yani kaynak, paylaşım, topluluk ve katkı sağlama ile birlikte deneyimleme imkanı bulabilirler. İTÜ Endüstriyel Ürün Tasarımı bölümü Introduction to Design Thinking Course (Tasarım Odaklı Düşünce’ye Giriş) dersi öğrencileri çalışmanın bu bölüme katılmışlardır. Dönem projelerini açık kaynak olarak paylaştılar ve açık kaynak topluluğun simülasyonu oluşturuldu. Böylece öğrencilerin tasarım sürecinde karşılaştıkları problemlerin üstesinden gelebildikleri görüldü. Çalışmanın sonucu, öğrencilerin “ilham bulma”, “konseptlerini doğru ve hızlı bir şekilde aktarma”, “fikirlerini değiştirme ve geliştirme” ve “tasarım kararı” görevlerindeki zorlukların üstesinden geldikleri görülmüştür.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Industrial Design, Izmir, 2016
Includes bibliographical references (leaves: 90-93)
Text in English; Abstract: Turkish and English
xii, 150 leaves
URI: http://hdl.handle.net/11147/5694
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri
Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koleksiyonu / Sustainable Green Campus Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T001577.pdfMasterThesis7.76 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

20
checked on Dec 4, 2023

Download(s)

18
checked on Dec 4, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.