Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/5705
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorArtok, Leventen_US
dc.contributor.authorTaç, Doğan-
dc.date.accessioned2017-06-06T12:03:33Z-
dc.date.available2017-06-06T12:03:33Z-
dc.date.issued2016-11-
dc.identifier.citationTaç, D. (2016). Metal-catalyzed coupling reactions of conjugated enyne alcohol derivatives with organometallics:|bAn effective method in synthesis of functionalized vinylallenes. Unpublished doctoral dissertation, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkeyen_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11147/5705-
dc.descriptionThesis (Doctoral)--İzmir Institute of Technology, Chemistry, İzmir, 2016en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves: 85-90)en_US
dc.descriptionText in English; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.descriptionx, 197 leavesen_US
dc.description.abstractTransformations of organic compounds using transition metals are common methods in the toolbox of a synthetic chemist. Metal catalyzed C-C couplings are one of the most useful technique in this toolbox. Conjugate addition of soft/hard carbon nucleophiles to form allenes which are synthetically and pharmaceutically key precursors has been of great interest. Within the scope of this thesis functionalized vinylallene derivatives were prepared in two different types of new methods. The first method is Pd/Cu-catalyzed conjugate addition of terminal alkynes on enyne carbonates. The other method is iron-catalyzed conjugate addition of Grignard reagents on enyne acetates. In the case of the former method, alkynyl-substituted vinylallenes (1,3,4-trien-6-yne) were prepared with optimized conditions up to 91% yield in relatively short reaction periods. The optimized conditions of the cross coupling were successfully applied with various types of terminal alkynes and enyne substrates. The latter method involves the synthesis of alkylated vinylallenes with up to 90% yield with proper conditions.en_US
dc.description.abstractOrganik bileşiklerin geçiş metalleri kullanılarak dönüşümleri sentetik kimyagerlerin sık olarak kullandığı metodlardandır. Yumuşak veya sert nükleofiller ile sentetik ve potent ilaç etken madde olarak vinilallen türevlerinin oluşturulması en sık kullanılan yöntemlerden biridir ve günümüzde bu yöntemler yüksek ilgi görmektedir. Bu tez çalışmasında fonksiyonlandırılmış vinilallen türevleri iki tip yeni eşleşme tepkimesi ile hazırlanmıştır. İlk metod paladyum/bakır-katalizi ile terminal alkinlerin konjuge katılma ile enin karbonatlara katılma tepkimesidir. İkinci metod ise bakır-katalizli Grignard reaktiflerinin enin asetatlar ile 1,5-(SN’’) sübstitüsyon tepkimeleridir. İlk metod ile alkinil gruplu vinilallen (1,3,4-trien-6-in) bileşiklerin sentezi optimize koşullar altında %91 verime kadar sentezlenebilmiştir. Eşleşme tepkimelerinin optimize koşulları çeşitli terminal alkinenin substratlara başarılı olarak uygulanabilmiştir. İkinci metod ile vinilallen türevleri alkil ve aril Grignard reaktifleri eşliğinde %90 veime kadar sentezlenebilmiştir.en_US
dc.description.sponsorshipTUBITAK (210T092 and 113Z155)en_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherIzmir Institute of Technologyen_US
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/KBAG/113Z155en_US
dc.relation2-4-Eninlerin Geçiş Metal Katalizli Alkoksikarbonilasyon ve C-C Kenetlenme Tepkimeleri, Oluşan Fonksiyonel Vinilalen Ürünlerin Altın Katalizli Tepkimeleri-
dc.relation2,4-Enin Oksiranların Grignard Reaktifleri ile Demir ve Bakır Katalizli 1,5-(SN2'')-Sübstitüsyon Tepkimeleri-
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOrganic chemistryen_US
dc.subjectAllenesen_US
dc.subjectAlkynylationen_US
dc.subjectAlkylationen_US
dc.subjectMetal catalystsen_US
dc.subjectOrganic compoundsen_US
dc.titleMetal-catalyzed coupling reactions of conjugated enyne alcohol derivatives with organometallics: An effective method in synthesis of functionalized vinylallenesen_US
dc.title.alternativeKonjuge enin alkol türevlerinin organometalikler ile metal katalizli kenetlenme tepkimeleri: Fonksiyonlanmış vinilallenlerin sentezinde verimli bir yöntemen_US
dc.typeDoctoral Thesisen_US
dc.institutionauthorTaç, Doğan-
dc.departmentThesis (Doctoral)--İzmir Institute of Technology, Chemistryen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.relation.grantno210T092-
dc.relation.grantno113Z155-
item.fulltextWith Fulltext-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1en-
item.grantfulltextopen-
item.openairetypeDoctoral Thesis-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:Phd Degree / Doktora
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T001546.pdfDoctoralThesis10.45 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record
CORE Recommender

Page view(s)

35,356
checked on Jun 5, 2023

Download(s)

38
checked on Jun 5, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.