Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/5934
Title: Karar tablosu destekli olay sıra çizgeleri temelli sınama durum üretim aracı
Authors: Belli, Fevzi
Linschulte, Michael
Tuğlular, Tuğkan
Keywords: Karar tablosu
Model-temelli sınama
Otomatik sınama durum üretimi
Sınama durum üretim aracı
Olay Sıra Çizgeleri
Issue Date: 2016
Publisher: CEUR Workshop Proceedings
Source: Belli, F., and Linschulte, M. (2016, October 24-26). Karar tablosu destekli olay sıra çizgeleri temelli sınama durum üretim aracı. Paper presented at the 10th Turkish National Software Engineering Symposium, UYMS 2016, Çanakkale, Turkey.
Abstract: Model temelli sınama alanında otomatik sınama durum üretimi önemli konuların başında gelir. Otomatik sınama durum üretimi için formel bir modelleme yöntemi ile üretim için algoritmalar gereklidir. Bu bildirinin ilk yazarının geliştirdiği Olay Sıra Çizgeleri (İng. Event Sequence Graphs) formel modelleme yöntemi ve sınama durum üretim algoritmaları, bu bildirinin diğer yazarları tarafından karar tabloları destekli şekilde genişletilmiştir. Ortaya konan modelleme yöntemi ve algoritmalar kodlanarak bir sınama durum üretim aracı 2008 yılından beri geliştirilmektedir. Anılan araç birçok çalışmada kullanılmış ve bu çalışmaların anlatıldığı yayınlarda bu araçtan söz edilmiştir. Bu bildiride karar tabloları destekli olay sıra çizgeleri temelli sınama durum aracının son durumu tanıtılmış ve anılan araç ile bir örnek çalışma sergilenmiştir.
Description: 10th Turkish National Software Engineering Symposium, UYMS 2016; Canakkale; Turkey; 24 October 2016 through 26 October 2016
URI: http://hdl.handle.net/11147/5934
ISSN: 1613-0073
Appears in Collections:Computer Engineering / Bilgisayar Mühendisliği
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5934.pdfConference Paper1.4 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record


CORE Recommender

Page view(s)

224
checked on Mar 20, 2023

Download(s)

54
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.