Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/5947
Title: Sosyal çizgeler için arama motoru geliştirilmesi
Authors: Yafay, Erman
Tekir, Selma
Keywords: Sosyal ağ
Arama motoru
Paralel sistemler
Dağıtık sistemler
Issue Date: 2016
Publisher: CEUR Workshop Proceedings
Source: Yafay, E, and Tekir, S. (2016, October 24-26). Sosyal çizgeler için arama motoru geliştirilmesi. S. Bilgen, A. Çoşkunçay and A. Koçyiğit (Eds.), Paper presented at the Proceedings of the 10th Turkish National Software Engineering Symposium, Canakkale, Turkey.
Abstract: Sosyal ağlara giderek artan ilgi, beraberinde büyük ölçeklerde bağlantılı veri açığa çıkarmıştır. Bu büyük veriler üzerinde arama yapabilmek için özelleştirilmiş sistemlere gereksinim duyulmaktadır. Bu gereksinimi karşılamak üzere Facebook, 2013 yılında kendi arama motoru olan Unicorn’u[1] hizmete sunmuştur. Bu çalışmada, Unicorn’un asgari fakat temel özellikleri tasarlanıp gerçekleştirilmiştir. Yaklaşımımızda sosyal ağ bir çizge olarak modellenmiştir ve çizgedeki düğümler ve kenarlar farklı türlere sahip olabilecek şekilde genel olarak tanımlanmıştır. Düğümler, kişi veya sayfa gibi varlıkları ifade ederken; kenarlar, düğümler arasındaki arkadaşlık veya beğenme ilişkisini ortaya koyar. Verimlilik sorununu çözebilmek için tamamen bellek üzerinde çalışan bir indisleme sistemi geliştirilmiştir. Bu sistem geniş ölçekte veri işlenmesini sağlamak üzere geliştirilen dağıtık motor Spark[2] üzerinde gerçekleştirilmiştir. Son olarak, sosyal ağ yapısına uygun işleçler (ve, veya, zayıf- ve, güçlü-veya, uygula) tasarlanmıştır. Bu işleçler sayesinde kolayca kişilerin ortak arkadaşları veya arkadaşlarının arkadaşları gibi sorgular ifade edilip çalıştırılabilmektedir. Çalışmanın son bölümünde bu tip bir sistemin gerçekleştirilmesinde dikkate alınması gereken nitelikler, bu niteliklere ilişkin ödünleşimler ve karar mekanizmaları ele alınıp değerlendirilmiştir.
Description: 10th Turkish National Software Engineering Symposium, UYMS 2016; Canakkale; Turkey; 24 October 2016 through 26 October 2016
URI: http://hdl.handle.net/11147/5947
ISSN: 1613-0073
Appears in Collections:Computer Engineering / Bilgisayar Mühendisliği
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5947.pdfConference Paper963.5 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

100
checked on Sep 26, 2022

Download(s)

30
checked on Sep 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.