Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/6270
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorElçi, Şebnem-
dc.contributor.authorTayfur, Gökmen-
dc.contributor.authorHaltaş, İsmail-
dc.contributor.authorKocaman, Bülent-
dc.date.accessioned2017-09-18T09:13:59Z-
dc.date.available2017-09-18T09:13:59Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationElçi, Ş., Tayfur, G., Haltaş, İ., and Kocaman, B. (2017). Baraj yıkılması sonrası iki boyutlu taşkın yayılımının yerleşim bölgeleri için modellenmesi. Teknik Dergi, 28(3), 7955-7975. doi:10.18400/tekderg.307456en_US
dc.identifier.issn1300-3453-
dc.identifier.issn0300-2721-
dc.identifier.urihttp://doi.org/10.18400/tekderg.307456-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11147/6270-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/247207-
dc.description.abstractHer ne kadar baraj yıkılması nadiren gerçekleşse de, aniden yıkılan bir barajın taşkın dalgasının mansapta bulunan yerleşim bölgelerinde etkisi felaketle sonuçlanabilmektedir. Bu sebeble muhtemel bir baraj yıkılmasının sonuçlarını öngörmek risk yönetimi açısından gereklidir. Bu çalışmada baraj yıkılması sonucunda oluşan taşkın dalgasının tahmini ve mansapta ilerlemesinin analizine yönelik bir yaklaşım sunulmuştur. Sunulan yaklaşım, barajların aniden yıkılma varsayımı ile baraj haznesindeki su hacminin bir-boyutlu model ile dar bir vadi boyunca ötelenmesini ve ötelenmiş hidrograf sınır şartı kabul edilerek mansabında yerleşim bölgeleri yer alan iki ayrı çalışma alanında taşkın dalgasının iki boyutlu yayılımının modellenmesini içermektedir. Önerilen yaklaşım mansabında Eskişehir bulunan Porsuk Barajı ile mansabında İstanbul olan Alibey Barajına uygulanmıştır.en_US
dc.description.abstractAlthough dam break failures are very rare events, dams can fail with little warning and the damage at the downstream of the dam due to the flood wave can be catastrophic. Therefore from risk point of view, understanding the consequences of a possible dam failure is critically important. This study discusses a methodology utilized for predicting the flood wave occurring after the dam break and analyzes the propagation of the flood wave downstream of the dam. Proposed methodology is applied to two dams; Porsuk dam located in Eskisehir and Alibey dam located in Istanbul, Turkey.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherTurkish Chamber of Civil Engineersen_US
dc.relation.ispartofTeknik Dergi/Technical Journal of Turkish Chamber of Civil Engineersen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAlibey Barajıen_US
dc.subjectPorsuk Barajıen_US
dc.subjectTaşkın dalgasının ötelenmesien_US
dc.subjectBaraj yıkılması sonrası akımen_US
dc.subjectDam break flowsen_US
dc.subjectFlood wave propagationen_US
dc.subjectHEC-RASen_US
dc.subjectFLO-2Den_US
dc.titleBaraj yıkılması sonrası iki boyutlu taşkın yayılımının yerleşim bölgeleri için modellenmesien_US
dc.title.alternativeNumerical modeling of two dimensional flood wave propagation in residential areas after the dambreaken_US
dc.typeArticleen_US
dc.authoridTR107796en_US
dc.authoridTR2054en_US
dc.institutionauthorElçi, Şebnem-
dc.institutionauthorTayfur, Gökmen-
dc.departmentİzmir Institute of Technology. Civil Engineeringen_US
dc.identifier.volume28en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage7955en_US
dc.identifier.endpage7975en_US
dc.identifier.wosWOS:000405646500004en_US
dc.identifier.scopus2-s2.0-85027381244en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.18400/tekderg.307456-
dc.relation.doi10.18400/tekderg.307456en_US
dc.coverage.doi10.18400/tekderg.307456en_US
dc.identifier.trdizinid247207en_US
dc.identifier.wosqualityQ4-
dc.identifier.scopusqualityQ4-
item.languageiso639-1tr-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairetypeArticle-
crisitem.author.dept03.03. Department of Civil Engineering-
crisitem.author.dept03.03. Department of Civil Engineering-
Appears in Collections:Civil Engineering / İnşaat Mühendisliği
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6270.pdfMakale2.94 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

SCOPUSTM   
Citations

3
checked on Feb 16, 2024

WEB OF SCIENCETM
Citations

3
checked on Feb 26, 2024

Page view(s)

13,700
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

188
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.