Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/6331
Title: Üç boyutlu hücre kültürü için polimer esaslı ekstrasellüler matriks mimetiği
Other Titles: Polymer based extracellular matrix mimetics for 3D cell culture
Authors: Türker, Esra
Yıldız, Ümit Hakan
Arslan Yıldız, Ahu
Keywords: Electrospinning
Extracellular matrix
Tissue engineering
3D cell culture
Doku mühendisliği
3D hücre kültürü
Extrasellüler matriks
Issue Date: 2017
Publisher: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
Source: Türker, E., Yıldız, Ü. H., and Arslan Yıldız, A. (2016, December 3-5). Üç boyutlu hücre kültürü için polimer esaslı ekstrasellüler matriks mimetiği. Paper presented at the 20th National Biomedical Engineering Meeting. doi:10.1109/BIYOMUT.2016.7849410
Abstract: Elektro-eğirme metodu gelişmiş üretim teknolojilerindendir ve biyomedikal uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle doku mühendisliğinde amaç, çalışılacak doku üzerine doğal veya sentetik destek materyali (iskele) üreterek hücrenin uyum sağlayabileceği bir ortam oluşturmaktır. Bu projenin amacı üç boyutlu (3D) hücre kültürü çalışmaları için elektro-eğirme-metodu ile poli(L-laktik-co-epsilon-kaprolakton) (PLLCL) kullanılarak iskele üretilmesidir. Homojen lifler ve uygun gözenek boyutu elde etmek amacıyla optimizasyon çalışmaları yapılmıştır. Elde edilen liflerin çapı, akış hızı ve voltajın artmasıyla azalmaktadır. Taramalı uç elektron mikroskop incelemeleri (SEM) lif morfolojik yapılarının doku iskelesi fabrikasyonu için ideale yakın olduğunu ortaya çıkarmıştır.
Electrospinning method is one of the advanced manufacturing technologies that widely used in biomedical applications. Especially the aim of tissue engineering is to fabricate naturally or synthetic support material (scaffold) for a tissue which is studied to provide suitable environment for cells. The aim of the project is producing poly (L-lactide-co-epsilon-caprolactone) (PLLCL) nanofibers as a scaffold by using electrospinning method in order to three dimensional (3D) cell cultures studies. Optimization studies were made in order to obtain homogeneous fibers and suitable pore size. The obtained fibers diameter decreases by increasing flow rate and voltage. By scanning electron microscopy (SEM) morphological structures of fibers examined that exhibiting nearly perfect conditions for scaffold.
Description: 20th National Biomedical Engineering Meeting, BIYOMUT 2016; Izmir; Turkey; 3 December 2016 through 5 December 2016
URI: http://doi.org/10.1109/BIYOMUT.2016.7849410
http://hdl.handle.net/11147/6331
ISBN: 9781509058297
Appears in Collections:Bioengineering / Biyomühendislik
Chemistry / Kimya
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koleksiyonu / Sustainable Green Campus Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6331.pdfConference Paper1.31 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

378
checked on Feb 19, 2024

Download(s)

520
checked on Feb 19, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.