Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/6560
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTaşdemirci, Alperen_US
dc.contributor.advisorGüden, Mustafaen_US
dc.contributor.authorAkbulut, Emine Fulya-
dc.date.accessioned2017-12-11T07:05:20Z
dc.date.available2017-12-11T07:05:20Z
dc.date.issued2017-07
dc.identifier.citationAkbulut, E. F. (2017). The investigation of the static and dynamic crushing behavior of an energy absorbing biomimetic armor. Unpublished master's thesis, Izmir Institute of Technology, Izmir, Turkeyen_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11147/6560
dc.descriptionThesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Mechanical Engineering, Izmir, 2017en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves: 109-115)en_US
dc.descriptionText in English; Abstract: Turkish and English.en_US
dc.description.abstractIn this study, an innovative thin-walled energy absorbing structure was manufactured following by biomimicry rules and produced from AISI 304L stainless steel sheet material by deep drawing method. Manufacturing process was modelled in two stages to produce the numerical specimen containing residual stress/strain and thickness distribution using commercial software LS-DYNA. The balanus being a sea creature, consisting of an inner core structure and an outer shell structure, is the inspiration of this study. The balanus was compared to the other conventional geometries in terms of the energy absorption capacity and determined as highly advantageous configuration. Quasi-static crushing and drop weight experiments were conducted and modelled numerically. The observations indicated that the carried load by the balanus is greater than the arithmetic total of the carried load by the inner core and the outer shell separately due to the interaction effect. Besides, energy absorbing performance of the balanus improved under dynamic loading since the outer shell confines the inner core during the deformation and developed the energy absorption performance of it while the energy absorbing capacity of the other two decreased. After the end of the experimental studies, the energy absorption partitions between the components of the balanus were studied numerically and it was observed that the energy absorbing capacity of the balanus increases with increasing deformation velocity due to the strain rate sensitivity effect of the material and the differences of energy partition ratio between the two components decreases.en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, biyomimikri ile özgün ince cidarlı bir enerji absorbe edici bir yapı tasarlanmış ve derin çekme yöntemiyle AISI 304L paslanmaz çelik sac malzemeden imal edilmiştir. Üretim prosesi ticari yazılım LS-DYNA kullanılarak artık stres/gerinim ve kalınlık dağılımı içeren nümerik numuneleri üretmek üzere iki aşamalı olarak modellendi. Bir iç çekirdek yapı ve bir dış kabuk yapıdan oluşan bir deniz canlısı olan balanus, bu çalışmanın ilham kayağıdır. Balanus, enerji absorbe etme kapasitesi açısından diğer konvansiyonel geometrilerle karşılaştırıldı ve oldukça avantajlı bir konfigürasyon olarak tanımlandı. Kuasi-statik ezilme ve düşen ağırlık deneyleri yapıldı ve nümerik olarak modellendi. Gözlemler balanus tarafından taşınan yükün etkileşim etkisi nedeniyle iç çekirdeğin ve dış kabuğun ayrı ayrı taşıdığı yükün aritmetik toplamından daha yüksek olduğunu gösterdi. Ayrıca balanın enerji absorbe etme performansı, diğer ikisinin enerji emme performansı bireysel olarak azalırken dış kabuk iç çekirdeği deformasyon sırasında sınırlandırdığı ve onun enerji absorbe etme performansını geliştirdiği için dinamik yük altında arttı. Deneysel çalışmaların bitmesinin ardından balanın bileşenleri arasındaki enerji emme paylaşımları nümerik olarak incelendi ve malzemenin şekil değiştirme oranı hassasiyet etkisi nedeniyle deformasyon hızının artmasıyla balanın enerji emme kapasitesinin arttığı ve iki bileşen arasındaki enerji paylaşım oranı farklarının azaldığı gözlemlendi.en_US
dc.description.sponsorshipTUBITAK (MAG/214M339)en_US
dc.format.extentxiv 115 leavesen_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherIzmir Institute of Technologyen_US
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/MAG/214M339en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBiomimeticen_US
dc.subjectCrushing behavioren_US
dc.subjectBalanusen_US
dc.subjectEnergy absorptionen_US
dc.subjectStainless steelen_US
dc.titleThe investigation of the static and dynamic crushing behavior of an energy absorbing biomimetic armoren_US
dc.title.alternativeBiyobenzetim tabanlı enerji yutucu bir zırhın statik ve dinamik ezilme davranışının incelenmesien_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.institutionauthorAkbulut, Emine Fulya-
dc.departmentIzmir Institute of Technology. Mechanical Engineeringen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextopen-
item.languageiso639-1en-
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T001606.pdfMasterThesis6.21 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

146
checked on Nov 28, 2022

Download(s)

92
checked on Nov 28, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.