Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/6601
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÇiftçioğlu, Muhsinen_US
dc.contributor.authorYaltrık, Kaan-
dc.date.accessioned2017-12-19T11:07:34Z-
dc.date.available2017-12-19T11:07:34Z-
dc.date.issued2017-07-
dc.identifier.citationYaltrık, K. (2017). Preparation and application of subnano ceramic filtration membranes for organic species removal from aqueous streams. Unpublished master's thesis, Izmir Institute of Technology, Izmir, Turkeyen_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11147/6601-
dc.descriptionThesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Chemical Engineering, Izmir, 2017en_US
dc.descriptionFull text release delayed at author's request until 2020.08.22en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves: 54-57)en_US
dc.descriptionText in English; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.description.abstractThe purpose of this MSc work was to investigate the effects of neodymium/zirconium doping on the phase structure evolution of the selective titania nanofiltration (NF) membrane layers for the rejection of subnano sized organic compounds. A dilatometric study was carried out on unsupported membranes prepared from polymeric sols with different neodymium and zirconium levels. The development of functional abilities towards the design of the pore structure in the subnano range by controlling the nanostructural evolution of the selective NF layers was the fundamental purpose of this work. The neodymium doping level was varied in the 0.3-5.0% range and the zirconium mixing level was varied in the 0-100% range based on stable metal oxide molar compositions. Dilatometric characterization results have shown that dopant level effects the nanophase evolution and the densification behavior considerably. The dynamic light scattering results have shown that the polymeric species in the sol were predominantly 2-4 nm in size and had a very narrow size distribution. XRD analysis results indicated titania anatase crystallite sizes were reduced significantly with neodymium doping or zirconia mixing and the phase transformations were retarded by about 200°C. HR-TEM images of selected zirconia mixed or neodymium doped unsupported membrane powders also added new information to the XRD/dilatometry derived nanophase evolution results. The determination of the molecular weight cut-off values and pure water fluxes of the NF membranes which would be prepared by using these polymeric sols in the near future may generate valuable knowledge on the subnano separation abilities of these NF membranes.en_US
dc.description.abstractBu yüksek lisans çalışmasının amacı nanoaltı boyuttaki organik bileşiklerin tutulmasında kullanılması amaçlanan seçici titanya nanofiltrayson (NF) membran katmanlarının faz yapısı evrimine neodmiyum/zirkonyum katkılarının etkilerinin araştırılmasıdır. Farklı neodmiyum ve zirkonyum katkı düzeylerindeki polimerik sollerden hazırlanan desteksiz membranlar ile dilatometrik bir çalışma yürütülmüştür. Seçici NF katmanlarının nanoyapı evriminin kontrolü ile birlikte nanoaltı gözenek yapısı tasarımı üzerine fonksiyonel becerilerin geliştirilmesi bu çalışmanın temel amacını oluşturmuştur. Kararlı oksit molar bileşimleri baz alınarak neodmiyum katkı düzeyi 0.3-5.0% aralığında, zirkonyum karışım düzeyi ise 0-100% aralığında değiştirilmiştir. Dilatometrik karakterizasyon sonuçları katkı düzeylerinin nanoyapı evrimini ve yoğunlaşma davranışlarını önemli oranda etkilediğini göstermektedir. Dinamik ışık saçılımı sonuçları sollerdeki polimerik yapıların ağırlıklı olarak 2-4 nm boyutunda olduğunu ve oldukça dar bir boyut dağılımına sahip olduğunu göstermektedir. XRD analizi sonuçları titanya anataz kristalit boyutlarının neodmiyum katkısı veya zirkonya karışımı ile önemli ölçüde düştüğünü ve faz dönüşümlerinin yaklaşık olarak 200°C geciktiğini göstermiştir. Seçilmiş zirkonya karışık ve neodmiyum katkılı katkısız membran tozlarının HR-TEM görüntüleri XRD/dilatometre kaynaklı nanoyapı evrimi sonuçlarına yeni bilgiler eklemiştir. Bu polimerik soller kullanılarak hazırlanacak NF membranlarının molekül ağırlığı ayırma sınırlarının ve saf su akılarının yakın gelecekte belirlenmesi nanoaltı ayırma becerileri üzerine değerli bir bilgi birikimi oluşturmasını mümkün kılabilir.en_US
dc.description.sponsorshipTUBITAK (CAYDAG/113Y344)en_US
dc.format.extentxi, 57 leavesen_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherIzmir Institute of Technologyen_US
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/CAYDAG/113Y344en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectNanofiltrationen_US
dc.subjectCeramic membranesen_US
dc.subjectNeodymiumen_US
dc.subjectNanostructured materialsen_US
dc.subjectAqueous solutionen_US
dc.titlePreparation and application of subnano ceramic filtration membranes for organic species removal from aqueous streamsen_US
dc.title.alternativeSu bazlı karışımlardan organik yapıların ayrımına yönelik nanoaltı seramik filtrasyon membranlarının hazırlanması ve uygulanmasıen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.institutionauthorYaltrık, Kaan-
dc.departmentThesis (Master)--İzmir Institute of Technology, Chemical Engineeringen_US
dc.request.emailkaanyaltrik@gmail.com-
dc.request.fullnameKaan Yaltrık-
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
item.fulltextWith Fulltext-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1en-
item.grantfulltextopen-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T001663.pdfMasterThesis6.29 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record
CORE Recommender

Page view(s)

112
checked on Jun 5, 2023

Download(s)

100
checked on Jun 5, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.