Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/6623
Title: Exposure and risk assessment for arsenic in Simav plain by ingestion of edible crops
Other Titles: Simav ovasında yetişen yenilebilir bitkiler için arsenik maruziyeti ve risk değerlendirmesi
Authors: Sofuoğlu, Sait Cemil
Gündüz, Orhan
Terzi, Begüm
Keywords: Human health
Simav plain
Field crops
Human-environment interaction
Agricultural soils
Carcinogenic risks
Issue Date: Jul-2017
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Terzi, B. (2017). Exposure and risk assessment for arsenic in Simav plain by ingestion of edible crops. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: Ingestion is the main route of exposure to arsenic. The pathways of concern are ingestion of drinking water and arsenic-accumulating plants. Simav plain has been shown to have the natural arsenic conamination of waters and soil. However, foodstuff was not made a subject of investigation. In this study, arsenic exposure via ingestion of edible plants cultivated in Simav plain was investigated based on the modeling of the measured soil concentrations and data collected from the literature, which were for bioconcentration factors, plant consumption rates, background arsenic concentrations in plants, plant root depths, and body weights. Eighteen plant species, which are bean, broccoli, cabbage, carrot, cauliflower, corn, cucumber, eggplant, garlic, lettuce, okra, onion, potato, radish, spinach, sunflower seed, tomato, and wheat were studied. Chronic-toxic and carcinogenic risks associated with the consumption contaminated foodstuff were assessed with two approaches: scenario based point estimates (deterministic approach) and population based estimates (probabilistic approach). Monte Carlo simulation was used to determine chronic-toxic and carcinogenic risks via ingestion of edible plants probabilistically. Wheat was found as the plant variety with the highest non-carcinogenic and carcinogenic risks which was followed by potato, tomato, cucumber, corn, cabbage, eggplant, and onion. Non-carcinogenic risk levels for broccoli, cauliflower, garlic, and radish were below the threshold level. However, their carcinogenic risk levels were considerable. The risk levels estimated in this study are exceptionally high, indicating consumption of the plants cultivated in Simav may pose significant chronic-toxic and carcinogenic health risks.
Sindirim ile maruziyet, arseniğe maruz kalmanın temel yoludur. Arsenik ile kontamine olmuş bitkiler ve içme suları, sindirim yoluyla arsenik maruziyetinin temel taşlarıdır. Simav ovasında, topraktaki ve sudaki yüksek arsenik konsantrasyonlarını gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Ancak, Simav ovasında yetişen bitkilerdeki arsenik konsantrasyonları hakkında yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada, Simav ovasında yetişen yenilebilen bitkiler için sindirim yoluyla maruziyet araştırılmıştır. Bu kapsamda, literatürden toplanan biyokonsantrasyon faktörleri, bitki tüketim oranları, bitkilerdeki doğal arsenik konsantrasyonları, Simav ovası toprağındaki arsenik konsantrasyonları, bitki kök derinlikleri ve Türk halkı için kilo verileri ile modelleme yapılmıştır. On sekiz yenilebilen bitki türü (fasulye, brokoli, lahana, havuç, karnabahar, mısır, hıyar, patlıcan, sarımsak, marul, bamya, soğan, patates, turp, ıspanak, ayçekirdeği, domates ve buğday) çalışma kapsamındadır. Arsenik ile kontamine olmuş yiyecek maddeleri için kronik-toksik ve kanserojenik riskler senaryo bazlı noktasal tahminler (deterministik yaklaşım) ve popülasyon bazlı tahminler (olasılıksal yaklaşım) olmak üzere iki farklı yöntemle değerlendirilmiştir. Olasılıksal yaklaşımda, kanserojenik ve kronik-toksik risklerin hesaplanması için Monte-Carlo simülasyonu kullanılmıştır. Olasılıksal yaklaşım sonunda, buğday hem kronik-toksik hem de kanserojenik risk ile en ilintili tür olarak bulunmuştur. Buğdayı patates, domates, soğan, hıyar, lahana, mısır ve patlıcan takip etmektedir. Brokoli, sarımsak, turp ve bamyanın kronik-toksik risk değerleri limit değerin altında kalmıştır ancak kanserojenik riskleri önemli ölçüdedir. Bu çalışmada bulunan olağandışı risk değerleri Simav ovasında yetişen bitkilerin insan sağlığına kronik-toksik ve kanserojenik etkileri olabileceğini göstermiştir.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Environmental Engineering, Izmir, 2017
Full text release delayed at author's request until 2020.08.23
Includes bibliographical references (leaves: 109-115)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: http://hdl.handle.net/11147/6623
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri
Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koleksiyonu / Sustainable Green Campus Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T001641.pdfMasterThesis3.76 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

70
checked on Sep 19, 2022

Download(s)

18
checked on Sep 19, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.