Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/6862
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVelibeyoğlu, Korayen_US
dc.contributor.authorİnanç, Eray Mustafa-
dc.date.accessioned2018-04-09T13:29:48Z
dc.date.available2018-04-09T13:29:48Z
dc.date.issued2017-12
dc.identifier.citationİnanç, M. E. (2017). An investigation of public spaces in İzmir from a place management perspective. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkeyen_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11147/6862
dc.descriptionThesis (Master)--Izmir Institute of Technology, City and Regional Planning, İzmir, 2017en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves: 77-82)en_US
dc.descriptionText in English; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.description.abstractIn this study, the development of place management, its constituent elements and the management of various public places in the case of İzmir have been investigated. Place management incorporates the effects of place making and place governance. By conducting literature reviews, place management was divided into the sub-topics of place development, place quality and place branding. In the scope of study, three international projects were examined regarding the aforementioned sub-topics, including the Berlin’s Potsdamer Platz, New York High Line and Bryant Park. Additionally, in local context, semi-structured interview were conducted with the place managers of three sites in Izmir, all having different management schemes (Balçova Telpher, The Elevator Tower in Karataş and Sasalı Natural Life Park). Suitable infrastructure, a growth-supporting legal climate and the usage of technology are three essential factors for the development of an area. However, place development is also linked directly to the development of high quality places. Besides social and environmental factors, local administrations have to give an opportunity to such development. With good design and development of an area inevitably comes the branding of such a place. To this extent, it is critical to answer the question of how a public place can be successfully managed starting from the design phase. Not only initial costs, but also running costs need to be taken into consideration during this design phase, during implementation and monitoring. Therefore, by applying good place management, it is possible to ensure both internal continuity and the sustainability of its successes.en_US
dc.description.abstractBu çalışmada; mekan yönetiminin nasıl oluştuğu ve mekan yönetiminin bileşenlerinin neler olduğu araştırılarak, Türkiye'de farklı kamusal alanların nasıl yönetildiği araştırılmıştır. Mekan yönetimi, katılımcı mekan üretimi ve yönetimini kapsayan bir özeliğe sahiptir. Literatür araştırmaları sonucunda mekan yönetiminin alt başlıkları olarak; mekan gelişimi, mekan kalitesi ve mekan markalaşması kabul edilmiştir. Çalışma içerisinde farklı ölçekli 3 proje incelenmiştir. Bu projeler Berlin Postdamer Platz, New York High Line ve Bryant Park projeleridir. Bu örnekler mekan gelişimi, mekan kalitesi ve mekan markalaşması kapsamında incelenmiştir. İzmir’de faklı yönetim şemalarına sahip üç farklı alanın yöneticileriyle yarı yapılandırılmış mülakatlar yapılmıştır (Sasalı Doğal Yaşam Parkı, Asansör Karataş ve Balçova Teleferik). Bir alanın gelişmesi için alt-yapı sistemlerinin uygun olup yasaların gelişime izin veriyor olması ve teknoloji kullanılarak yapılması gerekmektedir. Alanların gelişimi ancak kaliteli mekanların oluşturulmasıyla gerçekleşebilir. Sosyal durum ve çevresel etmenlerin yanı sıra mekan yönetimi de buna olanak sağlamalıdır. Mekanın kaliteli bir şekilde tasarlanıp geliştirilmesiyle beraber alan ölçeği ne olursa olsun markalaşma oluşmaya başlar. Kamusal bir alanın başarılı yönetilmesi için yasal durumlara ek olarak en büyük etken maddi konulardır. Bir alanın başarılı yönetilmesi için tasarım sürecinden itibaren nasıl yönetilebileceği sorusuna cevap vermelidir. Tasarım yapılırken, tasarım alana uygulanırken ve kullanılara hizmet ederken yapım maliyetlerinin yanı sıra kullanım maliyetleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu şekilde mekan yönetimi kendi içinde sürekliliğini sağlayabilir ve mekan yönetimi kaliteli bir şekilde sürdürülerek başarısının devamlılığını sağlayabilir.en_US
dc.format.extentviii, 83 leavesen_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherIzmir Institute of Technologyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPlace managementen_US
dc.subjectPlace makingen_US
dc.subjectPlace qualitiyen_US
dc.subjectPlace developmenten_US
dc.subjectPlace brandingen_US
dc.subjectPublic spacesen_US
dc.titleAn investigation of public spaces in Izmir from a place management perspectiveen_US
dc.title.alternativeİzmir'deki kamu alanlarının, alan yönetimi perspektifinde incelenmesien_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.institutionauthorİnanç, Eray Mustafa-
dc.departmentThesis (Master)--İzmir Institute of Technology, City and Regional Planningen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1en-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri
Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koleksiyonu / Sustainable Green Campus Collection
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T001689.pdfMasterThesis7.96 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Nov 27, 2023

Download(s)

4
checked on Nov 27, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.