Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/6889
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTuran, Mineen_US
dc.contributor.authorTürkarslan, Gizem-
dc.dateinfo:eu-repo/date/embargoEnd/2020-01-10-
dc.date.accessioned2018-04-16T06:55:26Z-
dc.date.available2018-04-16T06:55:26Z-
dc.date.issued2017-12-
dc.identifier.citationTürkarslan, G. (2017). Current conservation state of some Art Nouveau houses and apartment buildings in Istanbul. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkeyen_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11147/6889-
dc.descriptionThesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Architectural Restoration, Izmir, 2018en_US
dc.descriptionFull text release delayed at author's request until 2020.01.10en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves: 67-71)en_US
dc.descriptionText in English; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.description.abstractThis study presents five examples of Istanbul Art Nouveau residential architecture in Sarıyer and Beyoğlu districts and their current conservation state. The aim is to evaluate two family yalıs in Sarıyer and three apartment buildings in Beyoğlu. First, Art Nouveau characteristics, its emergence in Europe and Istanbul were investigated. It was important to understand the changes in residential architecture in late Ottoman Empire and see the differences between its late and classical examples before starting to examine the buildings. After the historical research, analysis work of the five case studies had been carried out in site scale including the near-by environment and in single building scales. The way followed was survey with conventional techniques, mapping for visual analysis; literature and archive research in the related municipalities and the conservation councils. Then, each building was evaluated with the information coming from the analysis work and finally a general evaluation became possible. In conclusion, it is observed that Sarıyer and Beyoğlu examples have different conservation problems. Sarıyer examples have conserved both their façade and plan characteristics. They are currently used with the same purpose as their original function, restored and maintained. Their conservation problems are mostly caused by the interventions through the years to their near-by environment their original building material was renewed. In Beyoğlu examples, it can be said that façade of the buildings were preserved but interior organization was changed due to the function changes in Beyoğlu in general. Facades have become shells of the modern interiors.en_US
dc.description.abstractBu çalışma İstanbul’da, Sarıyer ve Beyoğlu’nda bulunan beş Art Nouveau konut yapısının günümüzdeki koruma durumunun analiz ve değerlendirme çalışmalarını içermektedir. Amaç, Sarıyer’deki iki yalıyı ve Beyoğlu’ndaki üç apartmanı değerlendirmektir. İlk once Art Nouveau binaların özellikleri, Avrupa ve Istanbul’da ortaya çıkışı araştırıldı. Örnek binaları incelemeden önce, Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde konut mimarisindeki değişimlerin, son dönem ve geleneksel konut mimarisi örnekleri arasındaki farkları görmek önemliydi. Tarihi araştırma sonrasında, beş çalışma binasının analiz çalışması, yakın çevreyi içeren vaziyet planı, plan ve cephe ölçeklerinde yapıldı. Çalışmada izlenen yol, geleneksel tekniklerle rölöve alınması, görsel analizler için bölgeleme çalışması, ilgili belediye ve koruma kurullarında literatür ve arşiv araştırmalarının yapılması oldu. Sonra her bina, analizlerden gelen bilgilerle değerlendirildi. Böylece bu bilgiler ışığında genel bir değerlendirme yapmak mümkün oldu. Sonuç olarak, Sarıyer ve Beyoğlı örneklerinin farklı koruma sorunları olduğu gözlemlendi. Sarıyer örnekleri cephe ve plan karakterlerini korumuştur. Bu yapılar aynı amaç ve fonksiyonla kullanılmakta, restore edilmiş ve korunmuştur. Koruma sorunları genellikle binaların yakın çevrelerine yapılan müdahaleler sonucu oluşmuş ve eski malzemelerin yenilenmesi sonucu patinalarını kaybetmişlerdir. Beyoğlu örneklerinde cephelerin korunduğu söylenebilir, ancak, iç mekan organizasyonu Beyoğlu’nun genelinde görülen konuttan ticarete yönelen işlev değişimi nedeniyle değişime uğramıştır. Cepheler, modern iç mekan kurgularına kabuk olarak kullanılmaktadırlar.en_US
dc.format.extentx, 161 leavesen_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherIzmir Institute of Technologyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectArt Nouveauen_US
dc.subjectApartment buildingsen_US
dc.subjectResidential architectureen_US
dc.subjectIstanbulen_US
dc.subjectConservation problemsen_US
dc.titleCurrent conservation state of some Art Nouveau houses and apartment buildings in Istanbulen_US
dc.title.alternativeİstanbul'da bazı Art Nouveau evlerin ve apartman binalarının halihazırdaki koruma durumuen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.institutionauthorTürkarslan, Gizem-
dc.departmentThesis (Master)--İzmir Institute of Technology, Conservation and Restoration of Cultural Heritageen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
item.languageiso639-1en-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri
Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koleksiyonu / Sustainable Green Campus Collection
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T001704.pdfMasterThesis40.14 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record
CORE Recommender

Page view(s)

170
checked on May 22, 2023

Download(s)

178
checked on May 22, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.