Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/6907
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorYardımoğlu, Bülenten_US
dc.contributor.authorAkdağ, Osman-
dc.date.accessioned2018-07-09T13:59:03Z
dc.date.available2018-07-09T13:59:03Z
dc.date.issued2018-05
dc.identifier.citationAkdağ, O. (2018). Noise and vibration analysis of a drum brake used in heavy commericial trucks. Unpublished master's thesis, Izmir Institute of Technology, Izmir, Turkeyen_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11147/6907
dc.descriptionThesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Mechanical Engineering, Izmir, 2018en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves: 42-43)en_US
dc.descriptionText in English; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.description.abstractHeavy commercial duty vehicles have been used to for many years. High energy dissipation is required to stop these types of vehicles. Selection of brake type is related with the brake resists to this physical and environment conditions and also comfortability of drivers and passengers. Brake squeal is the most common costumer complaint for brake systems. This problem is main interest and tackled in many ways. In this thesis, vibration characteristics of the heavy commercial duty brake system, which is a drum brake, is studied by Finite Element Method to analyze the brake squeal. Natural frequencies and mode shapes of drum and shoe which are in frictional contact are determined by using ANSYS. Block Lanczos solver is preferred for this analysis. Experimental modal tests are accomplished to compare finite element results with experimental ones. Then, the noise characteristics of the brake system are obtained by performing a series dynamometer tests. In these experiments, four parameters are selected to investigate the decreasing and eliminating the noise. The selected parameters are deceleration rate, pressure, temperature and friction coefficients. The results are presented in tables and graphs.en_US
dc.description.abstractAğır ticari görev araçları uzun yıllardan beri kullanılmaktadır. Bu tür araçları durdurmak için yüksek enerji dağılımı gereklidir. Fren tipinin seçimi, frenin bu fiziksel ve çevre koşullarına; ayrıca sürücü ve yolcuların konforu ile ilgilidir. Fren sistemleri için fren çığlığı en yaygın müşteri şikayetidir. Bu sorun ana ilgi konusudur ve birçok yönden ele alınmaktadır. Bu tez çalışmasında, tamburlu freni olan ağır ticari fren sisteminin titreşim karakteristikleri, fren çığlığını incelemek için Sonlu Elemanlar Yöntemi ile çalışılmıştır. Sürtünmeli temasta olan tambur ve balataların doğal frekansları ve titreşim şekilleri ANSYS kullanılarak belirlenmştir. Bu analiz için Block Lanczos çözücü tercih edilmiştir. Sonlu eleman sonuçlarını deneysel olanlarla karşılaştırmak için deneysel modal testler gerçekleştirilmiştir. Ardından, fren sisteminin gürültü karakteristikleri bir dizi dynamometer testi yapılarak elde edilmiştir. Bu deneylerde, gürültüyü azaltmak ve ortadan kaldırmak için dört parametre seçilmiştir. Seçilen parametreler yavaşlama hızı, basınç, sıcaklık ve sürtünme katsayılarıdır. Elde edilen sonuçlar tablo ve grafiklerde sunulmuştur.en_US
dc.format.extentxi, 43 leaves
dc.language.isoenen_US
dc.publisherIzmir Institute of Technologyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVibration analysisen_US
dc.subjectNoise analysisen_US
dc.subjectHeavy commercial trucken_US
dc.subjectDrum brakeen_US
dc.titleNoise and vibration analysis of a drum brake used in heavy commericial trucksen_US
dc.title.alternativeAğır ticari kamyonlarda kullanılan kampana frenlerin ses ve titreşim analizlerien_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.institutionauthorAkdağ, Osman-
dc.departmentThesis (Master)--İzmir Institute of Technology, Mechanical Engineeringen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
item.grantfulltextopen-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1en-
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri
Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koleksiyonu / Sustainable Green Campus Collection
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T001731.pdfMasterThesis2.22 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

148
checked on Jul 15, 2024

Download(s)

374
checked on Jul 15, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.