Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/6941
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorToprak, Kasımen_US
dc.contributor.advisorToksoy, Maciten_US
dc.contributor.authorDilşen, Mustafa-
dc.date.accessioned2018-11-01T06:44:06Z
dc.date.available2018-11-01T06:44:06Z
dc.date.issued2018-07
dc.identifier.citationDilşen, M. (2018). Investigation of the rotor speed impact on the efficiency of rotary heat recovery ventilation devices. Unpublished master's thesis, Izmir Institute of Technology, Izmir, Turkeyen_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11147/6941
dc.descriptionThesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Energy Engineering, Izmir, 2018en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves: 68-70)en_US
dc.descriptionText in English; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.description.abstractIn this study, the thermal efficiency of the rotary (regenerative) heat exchanger has been experimentally investigated in a heat recovery mechanical ventilation device. Beside impact of the same variable on pressure drop of the heat exchanger has been researched. Experiments have been carried out in a laboratory which belongs to a company manufactures heat recovery ventilation devices. The rotor has been tested within a commercial ventilation device rather than being tested alone in order to realize the actual conditions. Test results have also been compared with mathematical model results calculated with respect to the equations according to the literature research. NTU (number of transfer units) method has been used to calculate the thermal efficiency by using the various relevant equations which had been previously proposed by various researchers. The efficiency equation, which had a good agreement with the experimental results, has been determined by evaluating this comparison as a conclusion. Keywords and Phrases: heat transfer, heat recovery, energy recovery, ventilation, mechanical ventilation, regenerative heat exchanger, rotary heat exchanger (rotary wheel), thermal efficiency, thermal effectiveness, pressure drop.en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, rotorlu ısı geri kazanımlı mekanik havalandırma cihazlarında verimlilik araştırılmıştır. Rotorlu ısı değiştiricisinin hızının (devir sayısının), rotorun sıcaklık verimine etkisi deneysel olarak araştırılmıştır. Ayrıca aynı parametrenin, ısı değiştiricisinin kendi basınç düşümüne etkisi olup olmadığı da araştırılmıştır. Deneyler, ısı geri kazanımlı havalandırma cihazı üretimi yapan bir firmanın cihazlarının performans testlerinin gerçekleştirildiği laboratuvarda yapılmıştır. Rotor tek başına test edilmemiş olup, ticari tip bir havalandırma cihazının içerisinde gerçeğe en yakın haliyle test edilmiştir. Yapılan deneyler sonucunda elde edilen test sonuçları aynı zamanda literatür araştırmalarından elde edilen matematiksel modelleri ile de kontrol edilmiş ve kıyaslanmıştır. Hesaplamalarda NTU metodu kullanılmış ve daha önce yapılan benzer çalışmalarda önerilen farklı denklemler kullanılmıştır. Bu zamana kadar önerilen eşanjör verimi denklemlerinin sonuçları ile test sonuçları karşılaştırılmış ve sonrasında bu tez için en yakın sonuçları veren denklem belirlenmiştir.en_US
dc.format.extentxiv, 83 leavesen_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherIzmir Institute of Technologyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectArtificial ventilationen_US
dc.subjectEnergy recoveryen_US
dc.subjectHeat recovery devicesen_US
dc.subjectThermal efficiencyen_US
dc.subjectRotary heat exchangeren_US
dc.titleInvestigation of the rotor speed impact on the efficiency of rotary heat recovery ventilation devicesen_US
dc.title.alternativeRotorlu (ısı tekerlekli) ısı geri kazanımlı havalandırma cihazlarında rotor devir sayısının cihaz verimine etkisinin belirlenmesien_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.institutionauthorDilşen, Mustafa-
dc.departmentThesis (Master)--İzmir Institute of Technology, Energy Systems Engineeringen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
item.languageiso639-1en-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairetypeMaster Thesis-
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T001798.pdfMasterThesis3.58 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

90
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

240
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.