Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/6972
Title: Analysis of urban coffeehouses in the context of public space theories
Other Titles: Kent kahvehanelerinin kamusal alan teorileri bağlamında analizi
Authors: Çil, Ela
Canaran, Deniz
Keywords: Urban coffeehouses
Public spaces
Daily life practices
Coffee
Issue Date: Jul-2018
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Canaran, D. (2018). Analysis of urban coffeehouses in the context of public space theories. Unpublished master's thesis, Izmir Institute of Technology, Izmir, Turkey
Abstract: This thesis, with its general scope, aims to investigate the position of the public space, in the socio-cultural context. For this research, coffee houses are examined as micro public spaces. In doing so, this study reveals two different literature review. The first literature is an examination of the emergence of coffeehouses in history. Since its discovery, coffee has become a popular consumer good that has had a global value, and coffee consumption has become one of our everyday practices with its tagged along routines. This daily practice has created its spatial types of space and has led coffeehouses and cafes to emerge in different forms in many geographies. The second literature survey includes different descriptions and classifications of public space. Since public space research is the product of an interdisciplinary field, there are different definitions and various theoretical approaches to the public space. While correlating the two literature review, this thesis investigates the relationship between public space and coffeehouses also in two main contexts which are the political and social examination of the public space. Collaterally, coffeehouses were also studied through these two contexts. In other words, this study aims deal coffeehouses as micro-public spaces with these two different contexts to reveal their various forms in different histories and geographies. In the last chapter, this thesis concluded that coffeehouses were transformed in parallel with the changes in public space and social structure and since the day they opened they received many different public practices due to their pluralistic pattern.
Bu tez, genel kapsamıyla, kamusal mekanların sosyo kültürel bağlamdaki pozisyonunu araştırmayı hedeflemektedir. Bu araştırma için de mikro kamusal alanlar olarak, kahvehaneler incelenmektedir. Bunu yaparken de, bu çalışma iki farklı literatür araştırması ortaya koyar. Bunlardan ilki kahve ve kahvehanelerin ortaya çıkışı ve tarihsel bağlamda incelenmesidir. Kahve çekirdeğinin bundan yaklaşık 500 yıl önce keşfedildiği tahmin edilmektedir. Öte yandan kahve günümüzde küresel bir değere sahip olan tüketim maddesine dönüşmüş, kahve tüketimi gündelik pratiklerimizden biri haline gelmiştir. Bu gündelik pratik, kendi mekansal örgütlenmesini oluşturmuş, ve yayıldığı bir çok coğrafyada farklı formlarda kahvehaneler ve cafelerin doğmasına neden olmuştur. Buna ilaveten, ikinci literatür araştırması ise kamusal mekanın farklı tanımlamalarını ve sınıflandırmalarını içerir. Kamusal mekan araştırması interdisipliner bir alanın ürünü olduğundan, kamusal mekan için farklı tanımlamalar ve farklı teorik yaklaşımlar bulunmaktadır. Bu tez çalışması, kahvehane ve kamusal mekan literatürünü ilişkilendirerek, bu ikisi arasındaki ilişkiyi iki bağlamda ele alır. Bu bağlamlar, kamusal mekanın politik, ve sosyal olarak incelenmesidir. Aynı zamanda, kahvehaneler de bu iki bağlam üzerinden incelenmiştir. Bir başka deyişle, bu çalışma, kahvehaneleri, mikro kamusal mekanlar olarak, farklı tarih ve coğrafyalardaki değişik formlarıyla ele almayı ve onların bu iki farklı bağlamda, kamusal mekan ve gündelik pratikler üzerindeki rollerini araştırmayı amaçlamaktadır. Son bölümünde ise bu tez, kahvehanlerin, bu iki bağlamda, önemli kamusal pratiklerin gerçekleştiği, değişen toplum yapısına göre fonsiyonlarını ve formunu yeniden şekillendirebilen, kullanım pratikleri açısından esnek ve çoğulcu mekanlar olduğununu ortaya koymuştur.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Architecture, Izmir, 2018
Includes bibliographical references (leaves: 76-84)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: http://hdl.handle.net/11147/6972
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T001760.pdfMasterThesis4.02 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

120
checked on Sep 26, 2022

Download(s)

188
checked on Sep 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.